Petak, 23 Februara, 2024

Za pet godina broj upisanih osnovaca u Federaciji porastao u dva, a srednjoškolaca u tri kantona

U Federaciji BiH u osnovne škole 2023/2024 školske godine upisano je 166,859 učenika, što predstavlja pad od 1,72 posto u odnosu na prošlu godinu i pad od 7,18 posto u petogodišnjem periodu. Pad broja upisanih učenika u srednje škole u petogodišnjem periodu je manji i iznosi 3,54 posto.

Podatke je polovinom mjeseca objavio Federalni zavod za statistiku, kako za entitet tako i za kantone i općine.

Osnovne škole

U školskoj 2023/2023 godini osnovne škole u Unsko-sanskom kantonu od 1 do 9 razreda pohađa 15,503 učenika. U poređenju s prethodnom godinom upisano je 5.3 posto manje učenika, a u odnosu na 2019/2020 19.15 posto.

Posavski kanton doživio je najveći pad broja učenika u osnovnim školama u petogodišnjem periodu. U tekućoj školskoj godini upisano je 1,483 đaka, što predstavlja pad od 5.84 posto u odnosu na prošlu školsku godinu i pad od 20.56 posto u poređenju sa 2019/2020.

U Tuzlanskom kantonu ove školske godine 34,675 učenika pohađa osnovne škole. To je manje za 0.86 posto u odnosu na 2022/2023 godinu, i 5.22 posto u petogodišnjem periodu.

Upisanih osnovaca u Zeničko-dobojskom kantonu tekuše školske godine bilo je 30,596, što je manje za 1.86 posto u poređenju sa 2022/2023 i 6.35 posto u odnosu na 2019/2020 školsku godinu.

U petogodišnjem periodu najveći rast osnovaca zabilježen je u Bosansko-podrinjskom kantonu. U školskoj 2023/2024 upisano je 2,008 učenika, što predstavlja neznatan rast od 0.1 posto u odnosu na prethodnu godinu, ali rast od 6.12 poredeći sa 2019/2020 godinom.

Ove školske godine osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu pohađa 17,903 učenika. Poredeći sa prošlom godinom zabilježen je pad od 5.09 posto, a u petogodišnjem periodu još veći (13.97 posto).

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu upisano je 15,841 učenika od 1 do 9 razreda, što predstavlja pad od 1.76 posto u odnosu na 2022/2023 školsku godinu i 5.51 posto u petogodišnjem periodu.

Poredeći s prethodnom školskom godinom Zapadno-hercegovački kanton doživo je blagi pad broja upisanih osnovaca (upisano je 7,176 učenika, dok je gledajući period od pet godina taj pad značajniji (8.09 posto).

Osnovne škole u Kantonu Sarajevo upisalo je 38,379 osnovaca što predstavlja blagi rast u odnosu na 2022/2023 godinu (0.96 posto). U odnosu na 2019/2020 zabulježenje rast broja upisanih učenika od 2.49 posto.

Nakon Posavskog i Unsko-sanskog kantona, kanton 10 bilježi najveći pad broja upisanih osnovaca od 1 do 9 razreda. Ove školske godine upisana su 3,295 učenika. U odnosu na prošlu godinu upisano je 3.82 posto učenika manje. U petogodišnjem periodu broj upisanih učenika manji je za 18.74 posto.

Srednje škole

Srednje škole u FBiH u tekućoj školskoj godini upisalo je 70,437 učenika, što predstavlja neznatan rast od 0.03 posto u odnosu na 2022/2023 posto, odnosno pad od 3.54 postou odnosu na 2019/2020 školsku godinu.

U Unsko-sanskom kantonu (USK) u 2023/2024 godini upisana su 6,733 učenika u srednje škole, u odnosu na prethodnu godinu to predstavlja pad od 0.86 posto, a na 2019/2020 16,31 posto.

Veći pad u petogodišnjem periodu zabilježen je u Posavskom kantonu (PK). Ove školske godine upisano je 759 srednjoškolaca. U odnosu na prethodnu godinu došlo je do pada upisanih od 5.71 posto. Poredeći sa 2019/2020 taj pad iznosi 23.02 posto.

U Tuzlanskom kantonu (TK) zabilježen je blagi rast broja upisanih učenika (14,117) u srednje škole od 0.27 posto poredeći s prošlom godinom. Međutim, gledajući period od pet godina TK je doživo pad od 6,37 posto.

Ove školske godine srednje škole u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) upisano je 11,998 učenika, što predstavlja rast od 1.83 posto u odnosu na prethodnu školsku godinu, odnosno pad od 5.43 poredeći sa 2019/2020 školskom godinom.

U Bosansko-podrinjski kanton (BPK) u školskoj 2023/2024. godini upisano je 685 učenika. Pad u odnosu na prethodnu godinu iznosi 4.86 posto, a gledajući petogodišnji period 17.66 posto.

Iako je Srednjobosanski kanton (SBK) doživio pad broja upisanih srednjoškolaca (upisano ih je 8,550 2023/2024) u odnosu na prethodnu školsku godinu od 3.12 posto, gledajući petogodišnji period zabilježen je rast od 6.3 posto.

Tekuće školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) upisano je 7,080 učenika u srednje škole, što predstavlja pad od 3.11 posto poredeći s prethodnom, a 3.3 posto u odnosu na 2019/2020 godinu.

Zapadnohercegovački kanton (ZHK) bilježi rast broja upisanih srednjoškolaca. U ovoj godini upisano je 3,367 učenika. U odnosu na prethodnu školsku godinu broj učenika je rastao 3.11 posto, a gledajući petogodišnji period 3.02 posto.

U Kantonu Sarajevo bilježi se stabilan broj učenika u srednjim školama, ove godine ih je upisano 15,386, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja rast od 1.89 posto, a poredeći sa 2019/2020 4.21 posto.

Tokom 2023/2024 godine 1,762 učenika upisala su srednje škole u Kantonu 10, što predstavlja pad od 3.39 posto u odnosu na prethodnu školsku godinu i pad od 14.38 posto u petogodišnjem periodu.

RTV Visoko/Klix.ba

povezani članci

POPULARNO