Petak, 21 Juna, 2024

VLADA ZDK PREPOZNALA POTREBE GRAĐANA I MLADIH JELAHA: U PRIPREMI TENDER ZA IV FAZU IZGRADNJE SPORTSKE DVORANE

U Mjesnoj zajednici Jelah u općini Tešanj u toku je izgradnja moderne sportske dvorane. Projektovana je površine 2.156 m2 i ispunjava sve standarde. Dimenzija objekta je 52×32,8 metara, sa 764 mjesta za gledaoce, svlačionicama, mokrim čvorovima za sportske ekipe, sudije i publiku, osobe sa invaliditetom, a projektovana je i topla veza sa OŠ “1. mart” Jelah.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 2,6 miliona KM, a realizacija je započeta 2020. godine. U prvoj fazi je izgrađena konstrukcija objekta sa tribinama i krov, u narednoj fazi je uslijedilo zidanje i zatvaranje objekta, betoniranje armirano-betonske ploče te odvodnja oborinskih i površinskih voda, dok su trećom fazom obuhvaćeni radovi na odvodnji vode iza osnovne škole, izgradnji potpornog zida, kompletne unutrašnje instalacije, grubo i fino malterisanje i ugradnja atike.

Dosadašnja ulaganja u izgradnju sportske dvorane iznose 1.436.000,00 KM, od čega je 746.000,00 KM osigurala Općina Tešanj, a 690.000,00 KM Vlada Federacije BiH.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za 2023. godinu opredijelila 500.000,00 KM za IV fazu ovog kapitalnog projekta, dok je Općina Tešanj obezbijedila još 300.000,00 KM. Trenutno je u pripremi tender za IV fazu projekta, kojom će se završiti glavnina radova.

– Vlada je prepoznala potrebe građana Jelaha, a posebno mladih i učenika OŠ “1. mart”. Ovim projektom potvrđujemo da smo opredjeljeni da sufinansiramo infrastrukturne projekte koji doprinose poboljšanju kvaliteta života u svim gradovima i općinama – rekla je premijerka ZDK Amra Mehmedić, naglasivši da ovaj projekat najbolje pokazuje važnost saradnje svih nivoa vlasti na rješavanju potreba jedinica lokalne samouprave i građana.

Plan je da dvorana bude završena iduće godine izgradnjom pristupnog puta, parkinga i nabavkom sportskih rekvizita, za što je potrebno osigurati još oko 400.000,00 KM.

Press služba ZDK

povezani članci

Najnovije