Četvrtak, 18 Aprila, 2024

VLADA ZDK I USAID POTPISALI MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU ZA PROJEKAT E-UPRAVE

Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Američka agencija za međunarodni razvoj u Bosni i Hercegovini (USAID) potpisali su memorandum o razumijevanju za Projekat E-uprave.

USAID kroz projekat E-uprave pomaže BiH u usklađivanju zakonodavnog i regulatornog okvira elektronske uprave sa direktivama Evropske unije i najboljom međunarodnom praksom i razvoju novog softvera za poboljšanje efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti institucija koje pružaju usluge građanima i poslovnim subjektima. Da bi se podstakla odgovornost i transparentnost, Projekat E-uprave radi na podršci nadležnim institucijama u uspostavi integrisanih elektronskih registara na različitim nivoima vlasti u BiH, a koje uključuju i module za unapređenje sistema javnih nabavki u BiH.

Prema memorandumu kojeg je potpisao premijer Mirnes Bašić, a prije toga direktorica USAID-misije u BiH Courtney Chubb, zajednički strateški ciljevi USAID-a i Vlade ZDK-a su unapređenje efikasnosti i transparentnosti javnih nabavki, veća odgovornost i integritet ugovornih organa i ponuđača u postupku javnih nabavki, kreiranje bolje i kvalitetnije uprave i prbližavanje javnih usluga građanima, podizanje kapaciteta i vještina službenika za primjenu centralizovanih javnih nabavkii, unapređenje pravnog okvira za javne nabavke, stvaranje preduslova za efikasnije trošenje budžetskih sredstava, te unapređene procedura i postupaka javne uprave u ZDK-u kroz digitalizaciju.

Navodi se da će USAID i Vlada ZDK zajedno raditi na procjenama potreba za digitalizacijom određenih postupaka i procedura organa uprave ovog kantona, kao i potrebnog pravnog okvira za formiranje centralnog nabavnog tijela i primjenu informacionog sistema za centralizovane javne nabavke, za što će osigurati tehničke i operativne kapacitete, procijeniti kapacitete i potrebu za obukama službenika u oblasti javnih nabavki, izraditi plan i organizovati obuke službenika, sagledati potrebe za nabavkom hardvera i softvera za rad centralnog nabavnog tijela te izraditi korisnički vodič za upotrebu informacionog sistema za centralizovane javne nabavke.

-Vlada ZDK-a je posvećena stvaranju kvalitetnog pravnog okvira, digitalizaciji javne uprave te jačanju sistema javnih nabavki, koristeći najbolja međunarodna iskustva. Želimo da procedure i postupci javnih nabavki i pružanja građanskih usluga budu maksimalno efikasni i transparentni, a sve ciljem racionalnog i domaćinskog trošenja javnih sredstava te pružanja kvalitetnih usluga našim građanima – rekao je premijer Bašić, nakon potpisivanja memoranduma kojim je predviđeno da planirane aktivnosti budu okončane do 31. marta 2025. godine.

USAID se obavezao da će izvršiti analizu potreba za uvođenje digitalnih rješenja u postupcima izdavanja građanskih dozvola, kao i mogućnosti digitalizacije drugih postupaka i procedura u skladu s ciljevima projekta E-uprave, analizirati potrebe i provesti edukaciju službenika, sagledati potrebe i izvršiti nabavku softvera te izraditi korisnički vodič za upotrebu informacionog sistema.

Vlada ZDK-a se obavezala da će imenovati radni tim za saradnju s projektom E-uprave, pružiti sve relevantne informacije, izraditi pravni okvir za formiranje centralnog nabavnog tijela, sudjelovati u obukama te imenovati tim za testiranje i sudjelovati u testiranju funkcionalnosti sistema za centralizovane javne nabavke, a po potrebi i drugih informacionih sistema koji se implementiraju kroz ovaj projekat.

Press služba ZDK

povezani članci

POPULARNO