Srijeda, 24 Jula, 2024

Vlada FBiH dala saglasnost za prihvaćanje granta EBRD-a: Milion eura za projekt Vodovod Visoko

Vlada Federacije BiH u utorak je utvrdila Odluku o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) namijenjenog za financiranje Projekta Vodovod Visoko, po osnovu Ugovora o grantu zaključenom između Bosne i Hercegovine i EBRD-a, a koji se odnosi na investicijski grant iz Programa Evropski zajednički fond za zapadni Balkan, u iznosu do milijun eura.

Sredstva granta će biti korištena za financiranje nabavke dobara, radova i usluga potrebnih za proširenje sistema vodosnabdijevanja u Moštrama, uključujući izgradnju do tri naselja, pojasnili su iz Vlade.

Ovom odlukom Vlada Federacije BiH potvrđuje da je dokumentacija, a posebno Ugovor o grantu između BiH i EBRD-a od 22. svinja 2023. godine, kao i Nacrt Supsidijarnog ugovora između BiH i Federacije BiH za ovaj projekt, prihvatljiva za Federaciju BiH.

Istovremeno je data i suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH, te Podugovora o grantu između Federacije BiH i Grada Visoko.

Za potpisivanje Supsidijarnog ugovora i Podugovora o grantu ovlašten je federalni ministar financija.

Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužena su Federalno ministarstvo financija i Grad Visoko, svako u okviru svoje nadležnosti.

Kako je obrazložilo Federalno ministarstvo financija, donošenjem ove odluke stvara se osnova za potpisivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i Federacije BiH i Podugovora o grantu između Federacije i Grada Visoko, a kojim će Federacija sredstva granta podugovorom dodijeliti Javnom komunalnom poduzeću „Visoko“ d.o.o.

U informaciji je navedeno da će grant sredstva biti iskorištena za provođenje IV faze podsistem Poriječani, Srhinje i Vratnica, čime će se osigurati pitka, sanitarno ispravna i redovno higijenski i mikrobiološki kontrolirana voda za 1.100 domaćinstava te će na taj način vodosnabdijevanje teritorija Grada Visoko biti 95 posto obuhvaćeno gradskim vodovodnim sustavom, kažu iz Vlade.

RTV Visoko/Visoko.co.ba/federalna.ba/Fena

povezani članci

Najnovije