Srijeda, 28 Februara, 2024

Visočko Udruženje slijepih uspješno realizovalo aktivnosti u protekloj godini

Udruženje za slijepa i slabovidna lica Visoko je Udruženje koje okuplja slijepe i slabovidne osobe radi njihovog organizovanog djelovanja i poboljšanja sveukupnog položaja u društvu. Cilj djelovanja je poboljšanje i unapređenje uslova za ostvarivanje prava slijepih i drugih osoba sa invaliditetom u oblasti obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, rehabilitacije, zapošljavanja, penzijsko-invalidskog osiguranja, obezbjeđenja tiflotehničkih i drugih pomagala, informisanja, kulture, sporta i slično. Kada je riječ o aktivnostima u 2023. godini razgovarali smo sa predsjednikom Udruženja Elmedinom Jusićem koji nam je otkrio da je protekla godina za Udruženje bila jako uspješna.

„Udruženje ima dugu tradiciju i datiramo već preko 75 godina, funkcionišemo sa manje ili više uspjeha u zavisnosti od mnogih resursa koji su bitni za to, finansijskih, prostornih, kadrovskih i drugih. Susrećemo se sa mnogim i svakodnevnim problemima, a prvenstveno zato što ne posjedujemo sredstava za angažovanje administrativnog sekretara, kao i uslovne prostorije za koje imamo obećanje da će se riješiti u dogledno vrijeme. No, 2023. godina je bila uspješna, radili smo na mnogo projekata, organizovali smo dva okrugla stola za naše članove ali i druge zainteresovane saradnike Udruženja. U saradnji sa Gradskom upravom realizovali smo mnoge aktivnosti“- ističe predsjednik.

Udruženje je obilježilo i Međunarodni dan bijelog štapa, 15. oktobar uz prigodne aktivnost, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, organizovani su i izleti edukativnog karaktera, svakodnevno je pružana savjetodavna i druga pomoć članovima udruženja, te je protekla godina za Udruženje bila jako uspješna. Kada je riječ o 2024. godini članove Udruženja očekuju slične aktivnosti ali cilj je i izvršiti nabavku novih tiflotehničkih pomagala, u planu je i projekat „Centar za zdravo starenje slijepih“, čiji bi cilj bio okupljanje slijepih osboba dva puta sedmično, a koji bi imao odgovarajuće sadržaje. Iz Udruženja je upućen poziv roditeljima koji imaju djecu sa oštećenjem vida, da se jave u prostorije Udruženja  kako bi bili upoznati sa mogućnostima šta se nudi njihovoj djeci uz korištenje asistivnih tehnologija i drugih pomagala, a sve u cilju uspješnog obrazovnog procesa, a nakon toga uspješnog zapošljavanja.  Opširnije gledajte večeras u programu TV Visoko.

Amra Čosić

povezani članci

POPULARNO