Subota, 20 Aprila, 2024

USKORO POČINJU RADOVI NA IZGRADNJI MOSTA PREKO RIJEKE GORUŠE U NASELJU LOZNIK

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke započinje realizaciju projekta Izgradnja mosta preko rijeke Goruše u naselju Loznik.

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke provela je postupak javne nabavke za izvođenje radova na izgradnji mosta preko rijeke Goruše u naselju Loznik. Kao najpovoljniji izvođač odabran je „TERMO-BETON“ d.o.o. Breza.

Sredstva za realizaciju navedenog projekta obezbijeđena su iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu, a ukupna vrijednost radova iznosi 142.159,13 KM sa PDV-om.

Novi projektovani most je dužine 20 metara, širine 5 metara sa pješačkim stazama sa dvije strane. Prilikom izgradnje utrošit će se ukupno 9.813,95 kg armature, 77,13 m3 betona kao i 6 montažnih prednapregnuto-armirano betonskih nosača. Uradit će se hidroizolacija, nasipanje tamponom pristupnog puta i asfaltiranje mosta.

U okviru ugovorenih radova izvršit će se i čišćenje i regulacija korita potoka nizvodno i uzvodno od mosta.

Rok izvođenja radova je 60 dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

Završetkom izgradnje mosta poboljšat će se sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Press Grada Visoko

povezani članci

POPULARNO