Uređen teren pravoslavnog groblja i kapele u kompleksu Ravne

419

Uređen teren pravoslavnog groblja i kapele u kompleksu Ravne