Petak, 21 Juna, 2024

UKLONJENA OBOLJELA  STABLA U ULICI ALIJE IZETBEGOVIĆA

Uposlenici JKP “Gradska groblja” Visoko su u nedjelju ujutro izvršili uklanjanje četri oboljela stabla u ulici Alije Izetbegovića, a tom prilikom, kako je ranije bilo i najavljeno, saobraćaj je bio potpuno obustavljen za sva motorna vozila.

 “Na području grada Visokog je između ostalih drvoreda i aleja od izuzetnog značaja i drvored u ulici Alije Izetbegovića. Drvoredi predstavljaju jednu od najznačajnijih kategorija zelenila, iako egzistiraju u najnepovoljnijim uslovima, oni su veoma efikasno sredstvo za ublažavanje ekstremnih uslova sredine. Takva je činjenica sa drvoredom u ulici Alije Izetbegovića. Prema vizuelnoj metodi procjene stanja stabala, zapaženo je da je u pomenutom drvoredu prisutno oboljenje određenih stabala u cjelosti, zbog dostignuća tehnološke i fiziološke zrelosti istih.
Stabla su zbog svoje nestabilnosti predstavljala potencijalnu opasnost za građane i nastanak materijalne štete. Obzirom da su fiziološki oslabljena, evidentirana je centralna trulež, na stablima kestana evidentirani su simptomi prisustva patološkog oboljenja, što je aktuelan problem kestenovog moljca minera, koji za posljedicu ima prijevremenu nekrozu lišća sa defoliacijom, i naravno, fiziološkim slabljenjem istih. Moram istači da je proteklih godina vršeno liječenje s ciljem zaštite i produžavanja životnog vijeka stabala, međutim, kako sve ima svoj rok trajanja, tako i pojedini, nama najznačajniji drvoredi su na kraju svog postojanja. Prema estetskom i ekološkom principu urbanog zelenila predmetna stabla su izgubila svoju zadovoljavajuću funkciju, stoga su u nedjelju izvedeni radovi na uklanjanju četiri bjelogorična stabla koja su prestala vegetirati, a u narednom periodu predviđena je sadnja zamjenskih mladih sadnica”, istakla je Edina Šabanović-projektant vrtne i pejzažne arhitekture u JKP “Gradska groblja” Visoko.

S obzirom na to da su ova stabla predstavljala opasnost za prolaznike, ali i vozila i postojeće objekte, ista su uklonjena, rekli bismo na vrijeme, jer bi tokom zimskih dana, pod teretom snijega zasigurno došlo do njihovog rušenja.

Dženeta Lopo

povezani članci

Najnovije