UGRAĐENA NOVA STOLARIJA NA ZGRADI „PARTIZANA“

Nakon provedenog postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva Općine Visoko, krajem juna ove godine pristupilo se radovima na zamjeni postojeće/zastarjele stolarije na zgradi „Partizana“. Glavni cilj je povećanje mjera energetske efikasnosti.

Radove je izvodila firma G.D. KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar.

ZAMJENA STOLARIJE PARTIZAN8

Projektom je predviđena zamjena stolarije koja će omogućiti značajno smanjenje prenosa toplote.

Ovog vikenda okončani su radovi koji su uključivali zamjenu zastarjele, drvene stolarije novim PVC petokomornim profilima, dok se danas aktivno radilo na postavljanju novih prozorskih klupica.

Partizan Stolarija2

Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbijeđena su iz budžeta Općine Visoko za 2018. godinu i iznose 49 829, 54 KM sa PDV-om.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije