U TOKU RADOVI NA REGULACIJI OBALA RIJEKA BOSNE I FOJNICE KOD KOŽARSKOG MOSTA

U skladu sa usvojenim Planom Agencije za vodno područje rijeke Save, a na osnovu upućene aplikacije Općine Visoko, pristupilo se realizaciji prve faze projekta „Regulacija lijeve obale rijeke Fojnice i desne obale rijeke Bosne.“

Prvu fazu radova izvodi firma „Orman“ d.o.o. nakon provedenog postupka javne nabavke.

Nadzor nad radovima vrši „Construct Projekt“ d.o.o. Zavidovići.

Prva faza realizacije projekta uključuje radove u kojima će se izgraditi betonski zid u dužini 64 m, visine 4,20 m od Kožarskog mosta prema ušću rijeka Bosne i Fojnice, te u nastavku betonski zid visine 1, 50 m, dužine cca 300 m.

Planirani rok za izvođenje radova je 60 dana.

Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurala je Agencija za vodno područje rijeke Save uz sufinansiranje Općine Visoko.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije