Petak, 21 Juna, 2024

U toku radovi na pripremi za asfaltiranje ulica na Hadžijinoj Vodi

Jedna od većih investicija u infrastrukturu u našem Gradu realizuje se u naselju Hadžijina voda. Kada se pogleda u retrospektivu može se doći do jednostavnog zaključka, da naselje od same izgradnje nije doživjelo rekonstrukciju koja je obuhvatila baš sve segmente. Trenutno su u toku pripremne radnje za asfaltiranje, jer je izvođač radova za ove poslove zvanično uveden u posao.
“Grad Visoko je u naselju Hadžijina voda investirao 490.000 KM za rekonstrukciju kanalizacione i oborinske mreže i rekonstrukciju glavnog vodovoda. Paralelno JKP Visoko je dodatno izvršio i sanaciju pojedinačnih kućnih priključaka. Također, provedena je javna nabavka za asfaltiranje ulica Hadžijina Voda, Mujezinovića, Kožarska i Basamaci. Nakon provedenih zakonskih procedura izabran je izvođač radova s kojim je potpisan ugovor i isti je zvanično uveden u posao. Vrijednost ugovorenih radova za gore pomenute ulice iznosi 320.000,00KM. Paralelno Grad Visoko ima potpisan ugovor za asfaltiranje ulice Džemaludina Čauševića s drugim izvođačem u vrijednost od 113.326,67 KM,, za ovu ulici čekamo ugovor za nadzor kako bismo mogli uvesti izvođača radova u posao” – kazao je gradonačelnik Ganić.
Kompleksnost projekta sa sobom je nosio i određene probleme, a Zakon o javnim nabavkama sa svojim procedurama je dodatno usporavao sam izbor izvođača radova. Nadamo se da će vremenske prilike dozvoliti završetak planiranih radova u što kraćem roku.

povezani članci

Najnovije