Subota, 13 Aprila, 2024

U TOKU ASFALTIRANJE U INDUSTRIJSKOJ ZONI “OZRAKOVIĆI”

U toku su radovi na asfaltiranju dionice u industrijskoj zoni „Ozrakovići“. Dužina dionice na kojoj se izvode radovi iznosi 420 m, širina kolovoza 6,5m sa trotoarom prema situaciji na terenu. Debljina asfaltnog sloja ukupno iznosi 12 cm, asfaltiranje se vrši u dva sloja, nosivi sloj debljine 8 cm i habajući sloj debljine 4 cm.

Radovi na realizaciji projekta izgradnje saobraćajnice kroz industrijsku zonu  „Ozrakovići“ izvodili su  se u tri faze. Prva faza je obuhvatala radove na izgradnji  fekalne i oborinske kanalizacije, potom su uslijedili radovi na formiranju tamponskog sloja te postavljanje betonskih  ivičnjaka, čime su stvoreni uslovi za asfaltiranje ovog dijela saobraćajnice.

Radove izvodi firma „Mušinbegović gradnja“ d.o.o. Visoko i Konzorcij „Trgošped“ d.o.o. Kakanj. Sredstva  je obezbijedio Grad Visoko u iznosu 200.000,00 KM i Ministarstvo za promet, komunikacije i zaštitu okoline putem Direkcije za ceste ZDK u iznosu 425.000,00KM.

Cilj je industrijsku zonu „Ozrakovići“ učiniti kompatibilnom cjelinom sa svim neophodnim sadržajima.

 

Press Grada Visoko

povezani članci

POPULARNO