U toku asfaltiranje puta Ravne – Stari grad “Visoki”

88

U toku asfaltiranje puta Ravne – Stari grad “Visoki”