U toku asfaltiranje puta Ravne – Stari grad “Visoki”

532

U toku asfaltiranje puta Ravne – Stari grad “Visoki”