U toku asfaltiranje puta Ravne – Stari grad “Visoki”

188

U toku asfaltiranje puta Ravne – Stari grad “Visoki”