U toku asfaltiranje puta Ravne – Stari grad “Visoki”

160

U toku asfaltiranje puta Ravne – Stari grad “Visoki”