Utorak, 16 Aprila, 2024

U KC “ALTINDAG-VISOKO” ODRŽANA INFO INVESTITORSKA KONFERENCIJA U OKVIRU COOLHEATING PROJEKTA

U KC “Altindag – Visoko održana je Info investitorska konferencija o temi “Moduli sistema daljinskog grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije”.

O projektu i danu za investitore prisutne je upoznao prof. dr. Marin Petrović ispred Mašinskog fakulteta u Sarajevu.

Prof. dr. Izet Smajević govorio je o CoolHeating projektu o sistemima daljinskog grijanja/hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije, a ispred Elektroprivrede BiH dr. Anes Kazagić pojasnio je prednosti malih modularnih sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije.

U prvoj panel diskusiji učestvovao je i Nijaz Delalić ispred Mašinskog fakulteta u Sarajevu koji je govorio o aktuelnim tehnologijama i primjeni dobre prakse sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije.

Na Info investitorskoj konferenciji o temi “Zakonska regulativa i dostupne šeme finansiranja projekata iz oblasti obnovljivih izvora energije” govorila je Samra Prašović, dok je pomoćnik načelnice za Lokalni ekonomski razvoj, komunalne posove, zaštitu okoline i javne nabavke Emir Fejzović, detaljno pojasnio projekat o sistemima daljinskog grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije – Modul Općina Visoko.

Općinska načelnica Amra Babić govorila je o ekonomskim parametrima studije izvodljivosti sistema daljinskog grijanja u Visokom.

Na Info konferenciji o temi “Moduli sistema daljinskog grijanja i hlađenja na bazi obnovljivih izvora energije” prisustvovao je i Damir Čengić ispred Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), kao potencijalni investitor koji je potvrdio dosadašnju uspješnu saradnju sa Općinom Visoko pri realizaciji naprednih projekata, uz želju za nastavak saradnje u narednim projektima.

Opširnije u prilogu…

povezani članci

POPULARNO