Petak, 21 Juna, 2024

U Federaciji BiH povećana proizvodnja električne energije

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu 2023. godine iznosila je 620 GWh, i povećana je za 11,5 posto u odnosu na juni 2022. godine kada je proizvodnja struje iznosila 556 GWh. 

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 45 posto (279 GWh), termoelektrane sa 51,13 posto (317 GWh), a vjetroelektrane sa 3,87 posto (24 GWh).

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u junu ove godine iznosila je 358.743 tone, dok je u istom mjesecu 2022. godine iznosila 390.333 tone. Proizvodnja lignita iznosila je 107.008 tona, a u junu 2022. godine iznosila je 144.630 tona. Proizvodnja koksa iznosila je 64.691 tona, a u junu lani iznosila je 72.392 tone.

Uvoz naftnih proizvoda u junu 2023. godine iznosio je 117.507 tona, a u istom mjesecu prošle godine 99.998 tona. Od ukupnog uvoza u junu je uvezeno dizel goriva 78,68 posto, bezolovnog benzina 11,69 posto, mazuta i lož ulja ekstra lakog 2,64 posto, saopćio je Zavod za statistiku FBiH.

RTV Visoko/Faktor.ba

povezani članci

Najnovije