Četvrtak, 18 Aprila, 2024

TURISTIČKI INFO CENTAR NUDI PRILIKU PROMOCIJE PROIZVODA I USLUGA POSLOVNIH SUBJEKATA

Na osnovu “Strategije razvoja turizma na području grada Visoko“ i ciljeva koji su strategijom utvrđeni, a koji se odnose na promociju ugostiteljskih i smještajnih kapaciteta, kao i drugih subjekata usko vezanih za ovu djelatnost, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti- Turistički info centar grada Visoko, raspisuje:

JAVNI POZIV 

Za iskazivanje interesa poslovnih subjekata za promociju proizvoda i usluga putem Turističkog info centra grada Visoko

1. Pozivaju se pravna i fizička lica sa područja grada Visoko, koja su registrovana za pružanje usluga smještaja,  pripreme i usluživanja hrane,  subjekti koji se bave proizvodnjom i prodajom turističkih proizvoda ( suvenira ), kao  i udruženja građana koja imaju registrovanu djelatnost iz oblasti ugostiteljstva, da iskažu interes za promocijom svojih usluga i proizvoda putem Turističkog info centra grada Visoko.

2. Promocija proizvoda i usluga privrednih subjekata će se vršiti putem karte i zvanične web stranice Turističkog info centra grada Visoko, gdje će na vizuelno slikovit način biti prikazani poslovni subjekti, sa osnovnim podacima o svakom posebno. Budući da je karta osnovni i najčešće traženi materijal, reklamiranjem usluga na ovaj način poslovni subjekti su u direktnom dodiru sa turističkom tražnjom.

3. U zavisnosti od iskazanog interesa, Turistički info centar ima u planu kreirati posebne flajere ( brošure ) smještajnih kapaciteta,  kao i  flajere restorana i ostalih objekata ovog tipa, a sve s ciljem bolje promocije i prezentacije usluga turistima.

 

4. Naknada za promociju proizvoda i usluga, na godišnjem nivou, iznosit će:

–          za pravna lica: 100 KM;

–          za fizička lica: 70 KM;

–          za trgovinsko- zanatske usluge i proizvode: 50 KM;

–          za udruženja građana: 30 KM;

5. Ova novčana naknada će isključivo biti usmjerena u svrhu promocije, kreiranja i izrade promotivnog materijala.

6. Međusobni odnosi između Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti – Turističkog info centra grada Visoko i poslovnog subjekta, koji je zainteresovan za ovaj način propagande svojih proizvoda će se regulisati ugovorom.

7. Poslovni subjekti koji iskažu interes za promovisanjem svojih proizvoda i usluga, potrebno je da svoje prijave podnesu u prostorijama Turističkog info centra ili na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.

8. Svi poslovni subjekti, koji su zainteresovani za javni pozivo, potrebno je da svoje prijave podnesu najkasnije do 01. 07. 2019. godine.

Napomena: Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Turističkog info centra ili na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti Grada Visoko.

 

Za detaljnije informacije možete pozvati Turistički info centar grada Visoko na broj:  032/ 738-880

Press Grada Visoko 

povezani članci

POPULARNO