Subota, 13 Aprila, 2024

Sutra 37. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Gradskog vijeća Visoko  („Službeni glasnik Grada Visoko“ broj:3/23), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Gradsko vijeće Visoko izdaje:  

O B A V I J E S T 

Obavještava se javnost da će se 37. redovna  sjednica Gradskog vijeća Visoko 

saziv 2020 – 2024 godina održati:  

28.03.2024. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati. 

 

Za sjednicu predlažem prošireni sljedeći                                                      

                                                              D N E V N I    R ED    

 1. Izvod iz zapisnika sa 36. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko 

 

 1. Prijedlog programa utroška sredstava-podrška biznisu, privrednicima i obrtnicima za 

         2024.godinu 

         IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika 

 

 1. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu za podršku  

         poljoprivredi 

         IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika 

 

 1. Prijedlog programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu za podršku  

         veterinarstvu 

         IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika 

 Prijedlog izmjena i dopuna Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz budžeta 

         Grada Visoko i kapitalnih  ulaganja viših nivoa vlasti za 2024.godinu 

         IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika 

 

 1. Prijedlog odluke o odobravanju kreditnog zaduženja Grada Visoko

         IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika 

 

 1. 7.      Prijedlog odluke o prodaji službenih vozila u vlasništvu Grada Visoko

  IZVJESTILAC: Aida Memišević-Ihtijarević, pomoćnica Gradonačelnika 

 

8.       Prijedlog  odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Gradskog vijeća   saziva 2020  

           – 2024. godina 

          IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko 

 

 1. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika   

           i članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Visoko saziva 2020 – 2024. godina 

          IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko 

 

10 .      Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:    

          10.1. Prijedlog  odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi na k.č.   220/2 KO     

                   Dobrinje 

          10.2. Prijedlog  odluke o zamjeni  nekretnine k.č.  220/2 KO Dobrinje 

         IZVJESTILAC:  Fadil Mostić, pomoćnik Gradonačelnika 

 

 1. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnika i o radu    

         gradskih službi uprave u 2023. godini, sa izvještajem o rješavanju upravnih i vanupravnih    

         predmeta u 2023. godini  

   IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić  i  pomoćnici Gradonačelnika 

 

 1. Izveštaj o radu Gradskog pravobranilaštva Visoko u 2023. godini

   IZVJESTILAC:  Melina Hodžić-Travančić, Gradska pravobraniteljica 

 

 1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2023. godinu

          IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika 

 

 1. Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina Grada Visoko za 
 2. godinu

    IZVJESTILAC: Semić Emir, predsjednik Komisije 

 

 1. Vijećnička pitanja i inicijative

povezani članci

POPULARNO