Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

STANOVNICIMA ULICE MLADIH MUSLIMANA RIJEŠEN PROBLEM STAR PREKO 50 GODINA

U ulici Mladih Muslimana od  1972. godine izgrađena je kanalizacija mješovitog tipa, priključena na kanalizaciju u ulici Hadžijina Voda. Zbog neodgovarajućeg profila cijevi i mješovitog prikupljanja fekalne i oborinske vode, kanalizaciona cijev uslijed obilnijih padavina nije mogla primiti oborinsku vodu, zbog čega je dolazilo do plavljenja stambenih objekata u kompletnom naselju.

S ciljem rješavanja ovog  problema Grad Visoko projektom je predvidio rekonstrukciju fekalne kanalizacione mreže u ulici i izgradnju nastavka do rijeke Bosne, ukupne dužine 662 m, izgradnju novog oborinskog kolektora dužine 700 m, rekonstrukciju glavne vodovodne cijevi u ulici, dužine 200 m sa 23 kućna priključka i rekonstrukciju kolovozne površine.

2017.godine Grad Visoko je nadležnom Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu aplicirao pripremljen projekat rekonstrukcije vodovodne, kanalizacione mreže, revidiran, uz pribavljenu građevinsku dozvolu, gdje je za realizaciju ovog projekta tražio ukupna sredstva  iz sredstava vodnih naknada u iznosu od 470. 000, 00 KM.

Nadležno Ministarstvo je odobrilo djelimičan iznos – sredstva samo za izgradnju oborinske i fekalne kanalizacije, dok je Grad Visoko obezbijedio sredstva za izgradnju vodovodne mreže i asfaltiranje iz gradskog Budžeta.

Iako je obrazloženo da je riječ o cjelini i da su oba projekta vezana i međusobno uslovljena, na insistiranje Grada Visoko prema Vladi ZDK  da se vodi jedan zajednički postupak javne nabavke, nadležno ministarstvo nije uvažilo zahtjev, što je usložilo realizaciju ovog projekta. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu je provelo postupak javne nabavke, odabralo najpovoljnijeg ponuđača i sklopilo Ugovor sa izvođačem radova GEO-PUT d.o.o. Maglaj za izgradnju oborinske i fekalne kanalizacije, projekat vrijedan 218. 078, 29 KM. Za nadzor nad izvođenjem radova odabrana je Perspektiva – Inženjering d.o.o. Visoko.

Izvođač radova uveden je u posao 4. aprila 2018.godine. Nakon izvedenih radova od rijeke Bosne do ulice Branilaca zatražili su raskid ugovora u julu 2018.godine. U toku izvođenja radova novoprojektovani kolektor bio je u koliziji sa postojećim kanalizacionim cijevima, stoga je rađena zamjena. Tokom radova izvođači su imali prijavu Medžlisa islamske zajednice Visoko građevinskoj inspekciji, jer se kolektor polagao na njihovom zemljištu, nakon čega su geometri utvrdili da je kolektor položen na parceli u vlasništvu Grada Visoko.

Nakon niza održanih sastanaka sa predstavnicima Vlade ZDK, Grada Visoko i izvođača radova, kao i niza urgencija upućenih u martu 2019.godine, izvođač radova je ponovo krenuo sa radovima.

Grad Visoko je proveo postupak javne nabavke za rekonstrukciju vodovodne mreže, gdje je kao najpovoljniji ponuđač odabran ADO-TRANS d.o.o. Visoko. Ukupna vrijednost radova iznosila je 64. 346, 00 KM. Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršio je Construct Projekt  d.o.o. Zavidovići.

Navedeni radovi su izvedeni u februaru i martu tekuće godine, nakon čega su ponovo uslijedili radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže i izgradnji oborinskog kolektora koje je izvodio GEO-PUT d.o.o. Maglaj. Budući da projektom nije predviđena rekonstrukcija postojećih kanalizacionih priključaka, JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko izveo je taj dio radova o vlastitom trošku.

Tokom radova na polaganju novog kanalizacionog kolektora povećale su se dubine iskopa u odnosu na projektovane i kumulativno su izvršeni radovi u ugovorenoj vrijednosti, nakon čega su izvođači radova napustili gradilište i ostavili neasfaltirane prokope na regionali i parkingu kod JU „Dom zdravlja“ Visoko.

Grad Visoko je intervenisao i prokop na regionali je asfaltiran.

Grad Visoko zatražio je od Vlade ZDK dodatna sredstva za završetak radova koji je podrazumijevao ugradnju 9 slivnika i asfaltiranje regionalne dionice i parkinga, 22.jula 2019.godine.

Također, Grad Visoko je od Vlade ZDK tražio i dodatna sredstva za rekonstrukciju pješačke staze i zelenih površina u Naselju Luke u iznosu od 26. 893, 63 KM. Predstavnici Grada Visoko očekuju da će nadležno kantonalno Ministarstvo shodno usmenom dogovoru gradonačelnice  i ministra, odobriti sredstva u narednom periodu.

Podsjećamo da je za asfaltiranje ulice Mladih Muslimana Grad Visoko iz Budžeta obezbijedio 68. 219, 62 KM. Izvođač radova bila je firma Mušinbegović-gradnja d.o.o. Visoko, dok je stručni nadzor nad izvođenjem radova vršio BAUART d.o.o. Visoko.

Izvođač je sa radovima započeo krajem juna, a završio ih u subotu, 10. augusta 2019.godine. 

Press Grada Visoko

povezani članci

Najnovije