SLIJEDE NOVA ZAGAĐENJA ZRAKA

Tokom jučerašnjeg dana došlo je do značajnog pada koncentracija zagađujućih materija na svim mjernim mjestima u Federaciji BiH

Tokom noći i jutra došlo je do stabilizacije atmosfere te se u naredna dva dana očekuje ponovni porast koncentracije zagađujućih materija u kotlinskim predjelima Bosne.

Za sprovedbu koraka i mjera za sprečavanje prekomjernog zagađenja zraka nadležne su kantonalne i općinske institucije. U Kantonu Sarajevo od sinoć je na snazi epizoda “upozorenje” i sve interventne mjere za smanjenje emisija u zrak koje proglašenje ove mjere podrazumijeva.

Za savjetovanje o ponašanju građana u ovakvim situacijama nadležne su zdravstvene institucije.

Tokom jučerašnjeg dana došlo je do značajnog pada koncentracija zagađujućih materija na svim mjernim mjestima u Federaciji BiH. I pored toga, na mnogim mjernim mjestima su i dalje prekoračene propisane dnevne granične koncentracije lebdećih čestica, odnosno sumpordioksida.

U Sarajevu su prekoračene propisane koncentracije lebdećih čestica PM10 na stanicama Otoka (59 ug/m3 , propisana granična iznosi 50 ug/m3) i Ilidža (77ug/m3), dok su na stanicama Bjelave i Vijećnica bile zadovoljavajuće.

U Ilijašu su te koncentracije jučer bile najviše u cijeloj FBiH i iznosile su 126 ug/m3.

U Zenici su te vrijednosti bile prekoračene na svim mjernim mjestima (70-90 ug/m3 PM10), a na dva mjerna mjesta je bilo i blago prekoračenje propisane koncentracije za sumprodioksid.

U Tuzli, Lukavcu i Živinicama su koncentracije lebdećih čestica pokazale slične nivoe kao u Sarajevu, a u Živinicama su ponovo prekoračene i propisane koncentracije sumpordioksida (150 ug/m3, propisano 125 ug/m3).

Koncentracije mjerenih polutanata u Goraždu i Jajcu su ostale u okviru propisanih vrijednosti.

Autor: Fena

povezani članci

Najnovije