Srijeda, 28 Februara, 2024

SKUPŠTINA ZDK usvojila rekordan budžet za 2024. godinu u iznosu od 595 miliona KM

Skupština Zeničko-dobojskog kantona usvojila je većinom glasova i po skraćenom postupku Prijedlog budžeta tog kantona za 2024. godinu, koji iznosi rekordnih 594.874.450 KM.

Budžet je usvojen bez amandmana, jer nijedan nije bio ni podnesen od strane zastupnika – niti stranaka pozicije niti opozicije. Budžet je usvojen s 19 glasova za, osam protiv te bez suzdržanih.

– Žao mi je, a ujedno ističem i jedno zadovoljstvo, da nismo imali određenih amandmana. Žao mi je zato što nismo mogli vidjeti, možda, neke prijedloge koje, možda, mi u tom momentu nismo vidjeli, a mogli smo ih prihvatiti da ste vi takve amandmane uložili.

Ja sam u svom ekspozeu rekao da, za mene, ne samo pozicija, nego je i opozicija kvalitet rada, zato što bi opozicija trebala kvalitetnim amandmanima da eventualno sugeriše određene stvari koje bi trebalo promijeniti.

S obzirom da mi nismo imali amandmana, ja vam se iskreno zahvaljujem na tome, jer smatram da smo na najbolji mogući način uradili budžet onako kako smo to znali i umjeli – kazao je premijer ZDK Nezir Pivić, koji je na čelu Vlade ZDK unazad dva mjeseca.

Usvojen je i rebalans budžeta za tekuću godinu, koji sada iznosi 521.486.490 KM te je manji od usvojenog prijedloga ovogodišnjeg budžeta, koji je iznosio 540.582.580 KM. To znači da će budžet ZDK za narednu godinu biti veći za oko 73,5 miliona KM nego što će biti ovogodišnji budžet.

– Prijedlog budžeta za 2024. godinu iznosi blizu 595 miliona KM. Planirani rashodi su oko 587,5 miliona KM, što predstavlja 7.302.000 KM planiranog pokrića deficita iz prethodnih godina.

Uvijek najveći iznos u budžetu su primanja zaposlenika, a što je, negdje, oko 50 posto za plaće, doprinose i naknade. Za plate je planirano negdje oko 245 miliona KM, a za naknade oko 41,5 miliona KM – kazala je resorna ministrica finansija Dženana Čišija (DF).

Čišija je na čelu ovog ministarstva bila i u proteklih 12 mjeseci, odnosno nakon imenovanja Vlade ZDK na čelu s bivšom premijerkom Amrom Mehmedić (Bosanskohercegovačka inicijativa – Kasumović Fuad).

Ona je napomenula kako su u prijedlogu budžeta za 2024. godinu, uglavnom, prihvaćeni budžetski zahtjevi koje su, još u septembru ove godine dostavili ministri iz bivšeg saziva, a da su bile “samo minimalne korekcije” od strane nove Vlade ZDK u konačnom prijedlogu budžeta.

Pregovori oko povećanja plaća sa sindikatima, istakla je, još nisu završeni pa ako dođe do dogovora o povećanju plaća budžetskim korisnicima, najvjerovatnije, u nekom će kraćem roku biti nužno izraditi i rebalans budžeta za 2024. godinu.

– Sve dok ima sredstava u budžetu za isplatu određenih naknada, rebalans budžeta ne mora da se radi – naglasila je Čišija.

Predviđena sredstva za socijalna davanja (porodiljne, egzistencijalne naknade…) su oko 65,5 miliona KM; za egzistencijalne nakande i ostala prava boraca i boračkih populacija 21 milion KM; oko 12 miliona za transfere u obrazovanje, nauku, kulturu i sport; kapitalni transferi su oko 29,5 miliona KM; kapitalna ulaganja oko 26,5 miliona KM…

Ostali troškovi budžetskih korisnika, u koje spadaju i izvršne sudske presude, su oko 146,5 miliona KM. Što se tiče rebalansa budžeta za tekuću godinu, dodala je, prije svega rađen je zbog činjenice da su smjernice Federalnog ministarstva finansija iz novembra 2023. godine manje za 19 miliona u odnosu na smjernice iz maja.

– Pored toga što su smanjeni prihodi, smanjeni su i rashodi svih budžetskih korisnika za oko 17 miliona KM – kazala je Čišija.

Fena

povezani članci

POPULARNO