Četvrtak, 29 Februara, 2024

SEDMIČNI RASPORED ČIŠĆENJA STUBIŠTA U OBJEKTIMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA – ZGRADAMA

 PONEDJELJAK

 • KS-18 na adresi Aleja šehida Resula br. 7;
 • KS-66 na adresi Dahirovac 6;
 • KS-72 na adresi Donje Rosulje br. 49;
 • KS-60 na adresi Donje Rosulje br. 34;
 • KS-60A na adresi Donje Rosulje br. 32;
 • KS-62A na adresi Donje Rosulje br. 38;
 • KS-62 na adresi Donje Rosulje br. 36;
 • KS-63 na adresi Aleja šehida Resula br. 15;
 • KS-64 na adresi Aleja šehida Resula br. 17;
 • KS-68 na adresi Aleja šehida Resula br. 21;
 • KS-45 na adresi Patriotske lige br.2 i br. 4 – dva ulaza;
 • KS-44 na adresi Aleja šehida Resula br. 11 i br.13 – dva ulaza;
 • KS-91 na adresi Naselje Luke III, C4;
 • KS-90 na adresi Naselje Luke III, C3;
 • KS-89 na adresi Naselje Luke III, C2;
 • KS-88 na adresi Naselje Luke III, C1;
 • KS-85 na adresi Naselje Luke III, A2;
 • KS-84 na adresi Naselje Luke III, A1;
 • KS-86 na adresi Naselje Luke III, B1;
 • KS-87 na adresi Naselje Luke III, B2;
 • KS-53 na adresi Aleja šehida Resula br. 2;
 • KS-42 na adresi Aleja šehida Resula br. 4;
 • KS-4 na adresi Aleja šehida Resula br. 6;
 • KS-2 na adresi Aleja šehida Resula br. 10;
 • KS-3 na adresi Aleja šehida Resula br. 8;
 • KS-47 na adresi Aleja šehida Resula br. 12;
 • KS-43 na adresi Novo Naselje, ul. X, br. 12; i
 • KS-71 na adresi Franjevačka br. 13.

                                     UTORAK

 • KS-7 na adresi Čaršijska br. 49, br. 51 i br. 53;
 • KS-69 na adresi Musala br. 17 i br. 19 – dva ulaza;
 • KS-10 na adresi Čekrekčije br. 2/1 i br. 2/2 – dva ulaza;
 • KS-5 na adresi Novo Naselje, ul. IX br. 4;
 • KS-16 na adresi Novo Naselje, ul. X, br. 1;
 • KS-15 na adresi Novo Naselje, ul. X, br. 3;
 • KS-48 na adresi Novo Naselje, ul. X, br. 2, br. 4 i br. 6 – tri ulaza;
 • KS-116 na adresi Čaršijska bb;
 • KS-111 na adresi Novo Naselje, ul. X, bb;
 • KS-13 na adresi Novo Naselje, ul. X, br. 7;
 • KS-52 na adresi Novo Naselje, ul. X, br. 8;
 • KS-11 na adresi Alije Izetbegovića br. 77;
 • KS-77 na adresi Dahirovac br. 2;
 • KS-76 na adresi Dahirovac br. 4;
 • KS-65 na adresi Dahirovac br. 8;
 • KS-109 na adresi Gornje Rosulje br. 53;
 • KS-115 na adresi Gornje Rosulje br. 55A; i
 • KS-115/A na adresi Gornje Rosulje br. 57A.

                                       SRIJEDA

 • KS-96 na adresi Naselje Luke IV, B1/L1;
 • KS-97 na adresi Naselje Luke IV, B1/L2;
 • KS-98 na adresi Naselje Luke IV, B1/L3;
 • KS-99 na adresi Naselje Luke IV, B1/L4;
 • KS-101 na adresi Naselje Luke B2/L3;
 • KS-102 na adresi Naselje Luke B2/L4;
 • KS-103 na adresi Naselje Luke B2/L2;
 • KS-113 na adresi Branilaca br.18; i
 • KS-12 na adresi Branilaca br.18/A.

                                        ČETVRTAK

 • KS-106 na adresi Skopljaka br. 1 – dva ulaza;
 • KS-105 na adresi Branilaca br. 19;
 • KS-67 na adresi Donje Rosulje br. 51 a i br. 51b – dva ulaza;
 • KS-59 na adresi Donje Rosulje br. 28 i br.30 – dva ulaza;
 • KS-110/A na adresi Gornje Rosulje br. 57; i
 • KS-8 na adresi Alije Izetbegovića br. 49.

                                       PETAK 

 • KS-73 na adresi Naselje Luke br. 3;
 • KS-74 na adresi Naselje Luke I br. 4;
 • KS-75 na adresi Naselje Luke 5;
 • KS-80 na adresi Naselje Luke II br. 12;
 • KS-82 na adresi Naselje Luke II br. 10;
 • KS-83 na adresi Naselje Luke II br. 9;
 • KS-95 na adresi Naselje Luke IV A2;
 • KS-14 na adresi Novo Naselje, ul. X, br. 5;
 • KS-81 na adresi Naselje Luke II br. 9;
 • KS-100 na adresi Naselje Luke IV A1;
 • KS-78 na adresi Naselje Luke II br. 13;
 • KS-79 na adresi Naselje Luke II br. 14;
 • KS-112 na adresi Bare bb;
 • KS-6 na adresi Aleja šehida Resula, br. 3;
 • KS-49 na adresi Musala br. 13 i br. 15 – dva ulaza;
 • KS-9 na adresi Patriotske lige, br. 1;
 • KS-118 na adresi Rešada Kadića bb;
 • KS-24 na adresi Patriotske lige, br. 7;
 • KS-19 na adresi Aleja šehida Resula, br. 9;
 • KS-1 na adresi Aleja šehida Resula, br. 5;i
 • KS-12 na adresi Branilaca, br. 18/A. 

                                          SUBOTA

 • KS-107 na adresi Musala br. 1/A – dva ulaza;
 • KS-108 na adresi Musala br. 1/B – dva ulaza;
 • KS-92 na adresi Naselje Luke III, D1;
 • KS-94 na adresi Naselje Luke III, D3;
 • KS-17 na adresi Hadžijina voda br. 22;
 • KS-40 na adresi Novo Naselje, ul. IX, br. 2;
 • KS-110 na adresi Gornje Rosulje br. 55;
 • KS-119 na adresi Gornje Rosulje br. 55B;
 • KS-119/A na adresi Gornje Rosulje br. 57B;
 • KS-120 na adresi Prijeko bb;
 • KS-30 na adresi Branilaca br. 26;
 • KS-114 na adresi Branilaca bb – dva ulaza;
 • KS-93 na adresi Naselje Luke III D2;
 • KS-41 na adresi Patriotske lige br.9 i br. 11 – dva ulaza;
 • KS-46 na adresi Ulica VIII br. 2 i br. 4 – dva ulaza;
 • KS-104 na adresi Naselje Luke IV B2/L1; i
 • KS-121 na adresi Mule Hodžića bb.

JKP Visoko

povezani članci

POPULARNO