Nedjelja, 25 Februara, 2024

Saopćenje sa 19. sjednice Skupštine ZDK-a

Na 19. sjednici devetog saziva Skupštine Zeničko–dobojskog kantona, održanoj dana 29.11.2023. godine razmatrano je pet tačaka prethodno utvrđenog dnevnog reda.

Postupajući po aktu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike od 24.10.2023. godine, kojim se i od Skupštine Zeničko-dobojskog kantona tražilo da razmotri Nacrt Zakona o dopunama Zakona o radu i svoje mišljenje na isti dostavi Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u okviru prve tačke dnevnog reda utvrđeno je traženo Mišljenje uvažavajući prethodno dato mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, koje je Vlada Kantona prihvatila svojim zaključkom, koji čine sastavni dio Zaključka Skupštine kojim se utvrđuje navedeno Mišljenje, kao i mišljenje skupštinske Komisije za rad, socijalnu politiku, izbjeglice i zdravstvo. Utvrđeno mišljenje Skupštine bit će zajedno sa Zaključkom Skupštine i svim primjedbama, prijedlozima i sugestijama poslanika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, iznesene tokom vođenja rasprave o Nacrtu navedenog Zakona dostavljeno Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, radi nastavka daljih aktivnosti u vezi sa Nacrtom ovog Zakona.

U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je Prijedlog Zakon o mirnom okupljanju, koji je ranije Skupština Kantona razmatrala u formi Nacrta na 10. sjednici održanoj 22.06.2023. godine i isti prihvatila. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona jeste ukazana nužnost da se pravo na slobodu mirnog okupljanja, kao jedno od temeljnih demokratskih prava u svakom društvu, na području Zeničko-dobojskog kantona koristi u skladu sa međunarodnim standardima i garancijama efikasne zaštite ustanovljenim u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, a koji su primarno obuhvaćeni Smjernicama o slobodi mirnog okupljanja Venecijanske komisije, kojima se obrađivač zakona prilikom izrade Nacrta istog u potpunosti rukovodio.

Potom je razmatran i Prijedlog Zakona o javnim priredbama, koji je takođe Skupština Kantona razmatrala u formi Nacrta na 10. sjednici održanoj 22.06.2023. godine i isti prihvatila. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona jeste činjenica što će se Zakon o javnom okupljanju Zeničko-dobojskog kantona donošenjem novog Zakona o mirnom okupljanju staviti van snage, a isti je u svojim odredbama tretirao i materiju javnih priredbi. Pored naprijed navedenog razloga za donošenje ovog zakona je i preporuka Misije OSC-a u Bosni i Hercegovini koja je u svom mišljenju na Nacrt Zakon o mirnom okupljanju preporučila da se sva okupljanja koja za cilj imaju stvranje prihoda, kao što su zabavni nastupi, muzički i drugi kulturni događaji koji ne uživaju isti stepen zaštite, pripremi poseban zakon, a što je u skladu sa Smjernicama o slobodi mirnog okupljanja Venecijanske komisije.  U proceduri normiranja predloženog teksta korištena su iskustva Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, koji je u 2021. godini usvojio Zakon o mirnom okupljanju, koji je po preporuci Venecijanske komisije usaglašen sa međunarodnim standardima.

U okviru četvrte tačke dnevnog reda, donesena je nova Odluka o izboru stalnih radnih tijela 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, zbog formiranja nove skupštinske većine 9. saziva Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U okviru pete tačke dnevnog reda, Skupština je razmatrala i prihvatila Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2022. godinu.

Stručna služba Skupštine ZDK

 

povezani članci

POPULARNO