Petak, 19 Aprila, 2024

Saopćenje: Mjerimo brzinu kretanja vozila na dvadeset pet lokacija na području Zeničko-dobojskog kantona  

Od strane službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kontinuirano se vrši analiza i prati stanje u oblasti bezbjednosti saobraćaja.

Kao rezultat određenih analiza i procjena, početkom 2017. godine, povećali smo broj kontrola mjerenja brzine na svim putevima u Zeničko-dobojskom kantonu. Pored toga, od mjeseca jula 2017. godine, intenzivirali smo prisustvo saobraćajnih patrola na magistralnim putevima na području našeg kantona, te smo na kraju godine bilježili značajno smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, a što je najbitnije smanjili smo broj smrtno stradalih za 17 lica, odnosno za 44,7 %.

Navedeno smanjenje broja saobraćajanih nezgoda i posljedica istih je prvenstveno rezultat velikog napora uloženog na unapređenju postojećeg stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, inovativnog pristupa i metoda koje su primjenjivane u proteklom periodu, intenzivnog preventivnog rada i djelovanja, sprovedenih kampanja i velikog broja pojačanih akcija, koje su realizirane po svim segmetima, kao i drugih mjera koje su poduzimane u skladu sa izvršenim procjenama.

Sa ciljem daljnjeg smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i prekršaja u saobraćaju, te zadržavanja pozitivnih trendova i rezultata koji su zabilježeni u protekloj godini, kao i postizanja visokog stepena bezbjednosti saobraćaja na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona, na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a u okviru Operativnog plana na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja, ponovo je zavedena pojačana akcija, sa posebnim akcentom na kontrolu brzine kretanja vozila i dokumentovanja svih slučajeva prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila.

U okviru zavedene akcije, na dvadeset pet lokacija na području Kantona će se vršiti kontrola brzine kretanja vozila, kao i dokumentovanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine,  pomoću mobilnih radarskih sistema instaliranih na devetnaest lokacija i stacionarnih radarskih sistema instaliranih na šest lokacija na magistralnim putevima.

U tom kontekstu, za vrijeme sprovođenja akcije, policijski službenici svih policijskih stanica na području Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će vozačima dijeliti letke, te im tom prilikom ukazivati na važnost i obavezu poštivanja svih saobraćajnih propisa, posebno onih koji se odnose na brzinu kretanja vozila.

U skladu sa ciljevima ove akcije, na lecima su prikazane pozicije mjerenja brzine kretanja vozila na magistralnim putevima M-17 i M-4, tačnije dvadeset pet kontrolnih pozicija, a na predmetnim lecima su takođe navedeni i izvodi iz kaznenih odredbi iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini za prekršaje prekoračenja dozvoljene brzine, sa naglašenim iznosima predviđenih novčanih kazni. Takođe su postavljena i dva velika reklamna panoa pored magistralnog puta M-17 u općini Doboj Jug i na ulazu u Grad Zenicu, sa ciljem postizanja transparentnosti poduzimanja naznačenih aktivnosti, kao i informisanja građana, odnosno vozača, o pozicijama mobilnih i fiksnih radarskih uređaja za kontrolu i mjerenje brzine.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će nastaviti sa aktivnostima na postizanju visokog stepena bezbjednosti odvijanja saobraćaja na području Zeničko-dobojskog kantona, te u tom smislu sprovoditi pojačane akcije, u kojim će se sankcionisati svi nesavjesni vozači i drugi učesnici u saobraćaju, zbog kršenja saobraćajnih propisa.

 

Odsjek za odnose sa javnošću,

          analitiku i planiranje

povezani članci

POPULARNO