PROGRAM SISTEMSKE KONTROLE KARANTINSKIH ŠTETNIH ORGANIZAMA NA KROMPIRU ZA 2018.

Obavještavamo javnost da je Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, u saradnji sa nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH, donijela  Program posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2018. godinu. (Službeni glasnik BiH,broj 20/18).

IMG 20180529 092501 Resized 20180531 082805374

Za implementaciju Programa Rješenjem: broj 06-28-62-7/18 od 03.04.2018. godine javno ovlaštenje je dodijeljeno Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo.

Na općini Visoko realizacija Programa je već započela saradnjom Općine Visoko i Federalnog zavoda izlaskom službenika na teren i uzimanjem službenih uzoraka, vizuelnim pregledom i laboratorijskim ispitivanjima za dijagnosticiranje, detekciju i identifikaciju bakterija  Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, Raalstonia solanacearum krompirovih cistolikih nematoda i bolesti raka krompira u domaćem merkantilnom krompiru. Drugi dio Programa  i uzimanje uzoraka gomolja nastavit će se u mjesecu julu tekuće godine.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije