Nedjelja, 25 Februara, 2024

Profesori Gimnazije “Visoko” prisustvovali obuci u Zenici

U Zenici je u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda, kao i u saradnji sa Misijom OSCE-a, realizirana dvodnevna obuka školskih timova za podršku pilotiranju novih nastavnih planova i programa (predmetnih kurikuluma) u redovnim osnovnim školama i gimnazijama.

Školski tim Gimnazije „Visoko“ činili su profesorica Matematike Rasema Sirćo, profesorica Bosanskog jezika i književnosti Alma Skopljak i profesorica Fizike Muvedeta Alihodžić.

Osim teorijskog dijela koji su realizovali eksperti angažovani od strane Misije OSCE-a (prof. dr. Boris Jokić, prof. dr. Jasna Kovačević, prof. dr. Alica Arnaut i prof. dr. Amer Ćaro,), koji je ukazao na ulogu školskih timova za podršku i na nužnost promjene nastavnih metoda i cjelokupne paradigme obrazovanja, dobar dio obuke obuhvatio je praktične vježbe u kojima se od školskih timova, između ostalog, tražilo da prepoznaju i definišu snage, slabosti, prilike i prijetnje u daljem pilotiranju novih nastavnih planova i programa, kao i da na primjeru izabrane teme koja je zajednička većem broju predmeta u pojedinim razredima osmisle tematsko povezivanje kako bi se i sami uvjerili u nužnost i važnost međupredmetne korelacije u savremenom obrazovanju.

RTV Visoko/Visoko.co.ba/Gimnazija Visoko/Alma Skopljak

povezani članci

POPULARNO