Četvrtak, 22 Februara, 2024

Privremena zabrana saobraćaja u naselju Dubrave

Radi izvođenja radova na realizaciji Ugovora – Sanacija puta u naselju Dubrave sa izgradnjom fekalne i oborinske kanalizacije, uvodi se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila na nerazvrstanoj cesti u naselju Dubrave, u periodu od dana 14.02.2024. godine (srijeda) do okončanja radova na predmetnom ugovoru.

U periodu zabrane saobraćaja, sva motorna vozila se usmjeravaju alternativne pravce.

Zadužuje se izvođač radova “ADO – TRANS” d.o.o. Visoko da postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju na lokaciji iz tačke 1. ovog rješenja, a prema Pravilniku o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba (“Službeni glasnik BiH, broj: 16/07 i 61/07).

Gradska uprava Visoko

 

povezani članci

POPULARNO