Srijeda, 17 Aprila, 2024

PRIVREDNO – KULTURNA MANIFESTACIJA “VISOČKO LJETO 2018.” POČINJE 21. JULA

Općina Visoko i ove godine organizuje privredno-kulturnu manifestaciju „Visočko ljeto 2018.g.“ i to:

  1. Dani kulture i sporta  od 21.07. do 26.07.2018. godine.
  2. Dani trgovine  od 27.07. do 02.08.2018. godine.

Nosilac aktivnosti manifestacije „Visočko ljeto 2018.“ je Služba za poslove Općinske načelnice i Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti.

Prijavu za učešće u dijelu manifestacije Dani kulture i sporta zainteresovani mogu podnijeti u šalter sali Općine Visoko, Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti u periodu od 21.06. do 01.07.2018. godine. Detaljnije informacije za dane kulture i sporta mogu se dobiti u kancelariji broj 11, telefon 032/732-500 lok.536 ili na e-mail: drustvene@visoko.gov.ba.

Kontakt osobe su: Amra Omerbegović i Esma Sirčo.

Pozivamo fizička lica i pravne subjekte koji žele uzeti učešće u Danima trgovine da za rezervaciju štandova i javnih površina prijave mogu podnijeti Općini Visoko, u šalter sali  u periodu od 10.07. do 26.07.2018. godine.

Detaljnije informacije možete dobiti na broj: 032/732-545. Kontakt osoba za rezervaciju štandova i javnih površina je Sulejmana Smajlović.

Press Općine Visoko

povezani članci

POPULARNO