Petak, 21 Juna, 2024

PRIPREME ZA ASFALTIRANJE PARKINGA NA TURISTIČKOM LOKALITETU LUKA

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke započela je realizaciju još jednog projekta koji se odnosi na izgradnju turističke infrastrukture na području općine Visoko.

U toku su radovi na asfaltiranju parkinga na turističkom lokalitetu Luka sa pristupnom saobraćajnicom. U sklopu ovog projekta planira se izrada sistema za odvodnju površinskih voda, asfaltiranje parkinga površine 1.500 m2 sa pratećom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, kao i pristupnu saobraćajnicu u dužini od 50 m.

Ukupna vrijednost radova iznosi 69.438,33 KM sa PDV-om. Sredstva za realizaciju ovog projekta u cijelosti su obezbjeđena iz Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu.

Postupkom javne nabavke kao najpovoljniji izvođač izabrana je firma „Geo-put“ d.o.o. Maglaj. Poslove stručnog nadzora obavlja firma Construkt projekt d.o.o. Zavidovići. Laboratorijska ispitivanja vrši firma DTQ d.o.o. Sarajevo.

U toku izvođenja ovih radova vrši se stručna kontrola ovlaštenih predstavnika Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke.

Press Općine Visoko 

povezani članci

Najnovije