Ponedjeljak, 22 Aprila, 2024

Preliminarne liste učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju za nadarene učenike

Na osnovu raspisanog konkursa za dodjelu stipendija nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Visoko za školsku 2023/2024. godinu, Komisija je izvršila rangiranje i sačinila preliminarne liste učenika osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili pravo na stipendiju za nadarene učenike, za školsku 2023/2024. godinu.

Preliminarne liste mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Visoko i na web stranici Grada Visoko, počev od 22.03.2024. godine, a eventualne prigovore kandidati mogu podnijeti Službi za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti u roku od 8 dana od dana objave.

PRELIMINARNA LISTA ZA OSNOVNE ŠKOLE

PRELIMINARNA LISTA ZA SREDNJE ŠKOLE

povezani članci

POPULARNO