Četvrtak, 22 Februara, 2024

Poziv poreznim obveznicima da ispravno popunjavaju obrazac MIP-1023

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike – poslodavce da su za svaku isplaćenu mjesečnu plaću dužni Poreznoj upravi dostaviti ispravno popunjen obrazac MIP-1023 Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

Ako se u toku jednog mjeseca isplate dvije plaće za različite mjesece potrebno je za svaku plaću dostaviti poseban obrazac MIP-1023.

Porezna uprava ističe da samo ispravno obračunati i uplaćeni doprinosi i porez na dohodak za sve zaposlenike na obrascu MIP-1023 mogu biti prihvaćeni u informacionom sistemu Porezne uprave i kao takvi mogu se dostaviti nadležnim fondovima na osnovu kojih zaposlenici mogu ostvariti prava po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Pozivamo porezne obveznike da sami, prije sankcija Porezne uprave, provjere u nadležnim poreznim ispostavama jesu li im svi obrasci MIP-1023 prihvaćeni kao ispravni od strane Porezne uprave i dostavljeni fondovima. Ako nisu prihvaćeni od strane Porezne uprave i nisu dostavljeni nadležnim fondovima potrebno je da otklone greške.

Porezni obveznici na linku http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7 mogu elektronski pristupiti svojoj sintetičkoj i analitičkoj poreznoj kartici i tako mogu provjeriti sva zaduženja i sve izvršene uplate javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH.

Pozivamo sve porezne obveznike da koriste ovu uslugu i da nakon podnošenja porezne prijave i uplate javnog prihoda sami provjere je li zaduženje i uplata evidentirana na kartici u Poreznoj upravi.

U slučaju bilo kojeg neslaganja stanja na vašoj poreznoj kartici, te stanja u zaduženjima i uplati javnih prihoda iz nadležnosti Porezne uprave Federacije BiH u vašem knjigovodstvu, možete kontaktirati nadležnu poreznu ispostavu kako bi se otklonile nejasnoće i sva neusaglašena stanja.

Protiv poreznih obveznika koji ne otklone greške Porezna uprava će biti prisiljena da poduzima prekršajne postupke.

Lice koje ne podnese Poreznoj upravi izvještaj (MIP-1023) na propisan način bit će kažnjeno s 200,00 KM za svaki propust, a maksimalno do 50.000,00 KM.

Porezna uprava Federacije BiH

 

povezani članci

POPULARNO