Petak, 19 Aprila, 2024

Porezna uprava FBiH pozvala obveznike koji ostvaruju prihode iz inostranstva

Porezna uprava Federacije BiH je na osnovu analize podataka dostavljenih od banaka, koje djelatnost obavljaju na području Federacije BiH, konstatovala da u posljednje vrijeme raste broj fizičkih lica – građana koji ostvaruju prihode iz inostranstva i naplaćuju ih putem PayPala ili nekog od drugih servisa elektronskog online plaćanja ili direktno na devizne račune, odnosno na druge vrste računa otvorenih kod banke.

U cilju poštivanja odredbi Zakona o porezu na dohodak Porezna uprava Federacije BiH je pozvala sva fizička lica – rezidente Federacije BiH koja ostvare prihod iz inostranstva po osnovu dohotka i priliva novca po drugom osnovu i to kod: obavljanja određenih usluga kao samostalne djelatnosti (povremene samostalne djelatnosti: stručnjaka – usluga iz oblasti informacionih tehnologija, ostvarenih udaljenim radom za poslodavca u inostranstvu (freelanceri) i dr., naučnika, umjetnika, novinara, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost; nesamostalne djelatnosti (radni odnos u inostranstvu); imovine i imovinskih prava (prihod ostvaren od iznajmljivanja nepokretne imovine u inostranstvu, iznajmljivanja opreme, transportnih vozila i druge pokretne imovine), te poklona u novcu.

Također, pozivana su i sva lica koja su u periodu od 2015-2017. godine ostvarili prihod iz inostranstva da u roku od 30 dana Poreznoj upravi Federacije BiH prijave i plate porez na dohodak po osnovu ostvarenih prihoda u navedenom periodu.

Što se tiče načina obračuna i plaćanja propisanih obaveza na dohodak i drugih priliva novca iz inostranstva iz PUFBiH navode da su porezni obveznici koji obavljaju povremene samostalne djelatnosti, a prihod ostvaruju neposredno iz inostranstva, dužni na taj dohodak sami obračunati akontaciju poreza od povremene samostalne djelatnosti, od ukupne naknade po stopi od 10 posto bez prava na priznavanje ličnog odbitka, i uplatiti je najkasnije naredni dan od dana kada su primili dohodak. Pored navedenog, potrebno je da porezni obveznik u roku od pet dana od dana primitka dohotka preda prijavu obrazac AMS-1035 Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu prebivališta fizičkog lica.

Također, porezni obveznik koji ostvari dohodak od nesamostalne djelatnosti iz inostranstva prijavljuje ga do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu putem prijave obrazac GPD-1051 – Godišnja prijava poreza na dohodak. Obrazac se podnosi nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu prebivališta fizičkog lica.

Kako se dodaje, način oporezivanja priliva novca po osnovu poklona je propisan kantonalnim propisima.

Navedeni obrasci nalaze se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH.

Uz poreznu prijavu za dohodak ostvaren u inostranstvu, nadležnoj poreznoj ispostavi potrebno je dostaviti: dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od: nesamostalne djelatnosti, samostalnih djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava i dr.), te dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu, a u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja.

S obzirom da će Porezna uprave Federacije BiH nastaviti sa prikupljanjem podataka od banaka o prilivima koja fizička lica – rezidenti ostvaruju putem različitih sistema plaćanja (PayPal, MoneyGram i dr. servisi), pozivala je da dobrovoljnom prijavom svojih poreznih obaveza izbjegnete eventualnu prekršajnu i krivičnu odgovornost.

– Fizičko lice – građanin koje ne podnese poreznu prijavu Poreznoj upravi na navedeni način, bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 3.000,00 KM – navodi se u saopštenju Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

povezani članci

POPULARNO