Nedjelja, 25 Februara, 2024

Osigurano više od milion konvertibilnih maraka za visočke škole

Gradonačelnik Mirza Ganić posjetio je Ministarstvo za nauku, kulturu i sport Ze-Do kantona gdje je održan radni sastanak s ministrom Mirzom Mušijom na temu investiranja u obrazovne objekte na području Grada Visoko. Na radnom sastanku prisustvovao je i ministar Emir Vračo.
“Kad god su u vlasti prijatelji Visokog, uspijemo osigurati značajna finansijska sredstva za razvoj infrastrukure u obrazovanju. Tako su ovaj put osigurana sredstva u iznosu od 463.986 KM za utopljavanje i konverziju grijanja u centralnoj školi “Alija Nametak” Buci, te 343.280,29 KM za završnu fazu utopljavanja i konverziju grijanja u školi “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje. Ovo su radosne informacije i iskreno smo zahvalni ministru na prepoznavanju potreba naših škola.”- kazao je gradonačelnik Ganić.
Grad Visoko je u proteklom periodu inicirao rješavanje različitih problema u visočkim školama, te pismeno i obrazlagao nadležnom ministarstvu potrebna ulaganja, jer zahtjevi škola nisu nailazili na podršku predhodne vlade. S tim u vezi, ministar Mušija je upoznao gradonačelnika Ganića sa projektima koji su prihvaćeni da se ove godine finansiraju iz budžeta Ze-Do kantona.
Osigurana su sredstva za:
▪️MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko u iznosu od 150.000 KM za sanaciju mokrih čvorova i 20.000 KM za nabavku neophodne opreme u nastavi.
▪️OŠ “Safvet Beg Bašagić” Visoko u iznosi od 40.000 KM za uređenje školskog dvorišta i 5.000KM za nabavku školskih tabli.
▪️OŠ “Kulin Ban” Visoko u iznosu od 43.000 KM za rekonstrukciju hidrantske mreže i 5.000 KM za opremanje kabineta hemije.
▪️OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje u iznosu od 15.000 KM za sanaciju mokrih čvorova i zamjenu stolarije u svlačionicama, te 5.000 KM za opremanje kabineta informatike.
▪️OŠ “Musa Ćazim Ćatić” Veliko Čajno u iznosu od 18.000 KM za sanaciju mokrih čvorova.
▪️Medresa “Osman ef. Redžović” Visoko u iznosu od 15.000 KM za nabavku neophodne opreme u nastavi.
▪️Gimnazija Visoko u iznosu od 10.000 KM za uređenje unutrašnjeg prostora
▪️OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Donje Moštre u iznosu od 5.000 KM za nabavku opreme u nastavi. Također, cca 80.000 KM uloženo je u konverziju grijanja, gdje su ugrađene geotermalne pumpe u Područnoj školi u Radovlju.
▪️OŠ “Avdo Smajlović” Visoko u iznosu od 25.000 KM za nabavku opreme, ali i 15.000 KM za investiciono održavanje objekta.
Zahvaljujemo nadležnom ministarstvu na dvosmjernoj komunikaciji u kojoj je prepoznat značaj investiranja u školske objekte, a sve kako bi naša djeca u Visokom imala bolje uslove obrazovanja.
Press služba GU Visoko

povezani članci

POPULARNO