Nedjelja, 23 Juna, 2024

OPĆINA VISOKO DOMAĆIN RADNOG SASTANKA AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU FBIH

Danas je Općina Visoko, nakon više od 10 godina, bila domaćin radnog  sastanka u organizaciji Agencije za državnu službu FBIH, a u vezi sa obukama državnih službenika i namještenika.

Cilj sastanka je bio razmjena informacija sa kontakt osobama za obuku koje će olakšati izradu analize potreba za obukom, odnosno izvještaja za jedinice lokalne samouprave u FBIH.

Na današnjem sastanku okupile su se općine iz regionalnog lokaliteta Ilidža koje u okviru sistema jedinice lokalne samouprave doprinose razvoju sistema obuke.

SKR7

„Analiza potrebe za obuke je procjena trenutnog stanja u općinama u primjeni određenih propisa i eventualno predlaganje korektivnih mjera koje bi se mogle planirati za narednu godinu u smislu edukacije državnih službenika i razmjene informacija“, izjavila je Samra Ljuca, predstavnica Agencije za državnu službu FBIH.

U okviru sastanka održana je i prezentacija mr.iur. Amile Koso, kontakt osobe i trenera ispred Općine Visoko na temu „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuka.“

Danas se raspravljalo i o postignutim rezultatima u 2017.godini u okviru istoimenog sistema, te planovima rada za naredni period i unapređenja efikasnosti rada državnih službenika i namještenika.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije