Subota, 13 Aprila, 2024

Održano 27. gradsko takmičenje za učenike osnovnih škola iz matematike

Osnovna škola „Musa Ćazim Ćatić “ Veliko Čajno bila je domaćin 27. Gradskog takmičenja za učenike osnovnih škola iz matematike. Takmičenje je održano pod pokroviteljstvom Gradske uprave Visoko, a postignuti su sljedeći rezultati.
VI RAZREDI
1. MIRZA UZUNOVIĆ, OŠ“MULA MUSTAFA BAŠESKIJA“ DONJE MOŠTRE
2. EMIR ĐEDOVIĆ, OŠ“KULIN BAN“ VISOKO
3. DŽAFIĆ EMIN, OŠ“KULIN BAN“ VISOKO
VII RAZREDI
1. ČIŠIJA EMIN, OŠ”KULIN BAN” VISOKO
2. MEŠINOVIĆ EMINA, OŠ”MEHMEDALIJA MAK DIZDAR” DOBRINJE
3. HAMZIĆ HARUN, OŠ”MEHMEDALIJA MAK DIZDAR” DOBRINJE
VIII RAZREDI
1. DINO AHIĆ, OŠ“SAFVET–BEG BAŠAGIĆ“ VISOKO
1. EFENDIRA ADI, OŠ“SAFVET–BEG BAŠAGIĆ“ VISOKO
3. FIŠEK AHMED, OŠ”MUSA ĆAZIM ĆATIĆ” VELIKO ČAJNO
IX RAZREDI
1. ISMIĆ AMAR, OŠ“SAFVET-BEG BAŠAGIĆ“ VISOKO
1. LAMIJA SEMIĆ, OŠ”SAFVET-BEG BAŠAGIĆ” VISOKO
3.OMANOVIĆ TARIK, OŠ”MULA MUSTAFA BAŠESKIJA” DONJE MOŠTRE
Takmičenju je ispred kabineta gradonačelnika Grada Visoko Mirze Ganića prisustvovala Šejla Kunić, koja je najuspješnijim takmičarima uručila novčane nagrade osigurane od Gradske uprave Visoko.

povezani članci

POPULARNO