Srijeda, 19 Juna, 2024

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA ZDK

U Velikoj sali Općine Visoko danas je održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona.

Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 61. sjednici održanoj dana 28.06.2018. godine prihvatila je Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona. Istim zaključkom utvrđeno je da se Nacrt Zakona upućuje u javnu raspravu, da je rok za provođenje javne rasprave 30 dana.

Nacrt Zakona o unutrašnjim poslovima ZDK podržava operativnu samostalnost Uprave policije i nezavisnost policijskog komesara u rukovođenju policijskim operacijama, odnosno,  omogućava potpunu operativnu samostalnost. Uprava policije je kantonalna uprava u sastavu Ministarstva koja ima status budžetskog korisnika.

Novo je i to da je Zakonom decidno propisana nadležnost tijela Skupštine Kantona, sastav, postupak i uslovi za imenovanje članova, kao i način njihovog razrješenja.

Press Općine Visoko 

povezani članci

Najnovije