Subota, 13 Aprila, 2024

Održana 36. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Danas je u Velikoj sali Gradske uprave Visoko održana 36.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko na kojoj su vijećnici razmatrali ukupno devet tačaka dnevnog reda. Sjednici su prisustvovala ukupno 23 vijećnika, kao i gradonačelnik Mirza Ganić sa svojim pomoćnicima, te zastupnici u Skupštini ZDK, Mirela Mateša Bukva i Vahid Ramić.

Nakon što je usvojen Izvod iz zapisnika sa 35.redovne sjednice, vijećnici su pristupili razmatranju ostalih tačaka koje su bile dijelom današnje sjednice.

Druga tačka Nacrt Strategije razvoja Grada Visoko za period 2023-2027 usvojena je sa 20 glasova ZA i 3 uzdržana, a Gradsko vijeće Visoko je otvorilo javnu raspravu o nacrtu Strategije u trajanju od 30 dana.

Treća tačka dnevnog reda današnje sjednice bila je Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu. Vijećnici su ovu tačku usvojili jednoglasno , kao i četvrtu tačku Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2024.godinu.

Pod petom tačkom dnevnog reda našao se Prijedlog odluke o osnivanju higijenskog servisa za zbrinjavanje napuštenih životinja. Usvajanjem ovog prijedloga sa 23 glasa ZA osniva se higijenski servis za hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja koji će biti u sklopu djelatnosti Javnog komunalnog preduzeća “ Visoko ” d.o.o. Visoko. Prostor za obavljanje djelatnosti, u skladu sa propisima, obezbijedit će Javno komunalno preduzeće“Visoko” d.o.o. Visoko, uz podršku JP“Veterinarska stanica Visoko ” d.o.o. Visoko.

U sklopu šeste tačke usvojen je prijedlog o potvrđivanju izmjene predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Buzić Mahala. Gradsko vijeće Visoko je potvrdilo mandat Muslija Irnesu koji će u narednom periodu obavljati funkciju predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Buzić Mahala.

U sklopu sedme tačke usvojeni su Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti i to Prijedlog odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi na dijelu nekretnine k.č.  1837 KO Moštre  i promjeni prava vlasništva Visoko, Prijedlog  odluke o zamjeni  nekretnina k.č.  1837/2 KO Moštre  i k.č. 1759/3 KO  Moštre, Prijedlog  odluke o uspostavi prava stvarne služnosti na k.č.  80 KO Poriječani i Prijedlog  odluke o uspostavi prava vlasništva.

Osma tačka je bila predviđena za podnošenje Informacije o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i  bezbjednosti saobraćaja na području Grada Visoko u 2023. godini. Izvjestilac je bio komandir  Policijske stanice Visoko Zehrudin Buza, a sama informacija je jednoglasno usvojena. .

Sjednica je završena devetom tačkom dnevnog reda, vijećničkim pitanjima i inicijativama, a već sutra vijećnike očekuje nova sjednica, ovoga puta svečana sjednica Gradskog vijeća Visoko u povodu 1.marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Sjednica je na rasporedu sutra sa početkom od 10:00 sati u Kulturnom centru Altindag Visoko.

Nusret Smajović

povezani članci

POPULARNO