Srijeda, 21 Februara, 2024

ODRŽANA 28. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA VISOKO

U Velikoj sali Gradske uprave Visoko je održana 28.redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko na kojoj se našlo ukupno 10 tačaka dnevnog reda.

Na početku sjednice prisutno je bilo 20 vijećnika, gradonačelnik Mirza Ganić sa saradnicima, kao i predsjednici nadzornih odbora i direktori javnih preduzeća.

Prije samog početka sjednice prisutni su se fatihom i minutom šutnje odali počast tuzlanskoj mladosti koja je stradala na današnji dan 1995.godine, a zbog čega je danas i proglašen Dan žalosti.

Prva tačka, Izvod iz zapisnika sa 27. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko usvojena je sa 20 glasova ZA, a nakon toga se pristupilo i drugoj tački dnevnog reda, Izvještaj o poslovanju javnih preduzeća Grada Visoko u 2022. godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2023. godinu.

Izvještaji za sva četiri preduzeća su usvojeni i to:

2.1. JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko usvojen sa 17 glasova ZA i 3 glasa protiv.
2.2. JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko usvojen sa 17 glasova ZA i 4 uzdržana
2.3. JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko jednoglasno usvojen sa 21 glasova ZA.
2.4. JP „Veterinarska stanica Visoko“ d.o.o. Visoko jednoglasno usvojen sa 20 glasova ZA.

3. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Visoko za period 01.01.2023.- 31.03.2023.godine jednoglasno je usvoje sa 20 glasova ZA.

4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Visoko za period 2023-2027

5. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Plana upravljanja otpadom na području GradaVisoko za period od 2022. do 2027. godine

6. Prijedlog odluke o komunalnom reda

7. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:

7.1.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 877 KO Buci

7.2.Prijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za k.č. 3799 KO Visoko

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Gradskom pravobranilaštvu za zaključivanje sudske nagodbe

9. Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje, realizovanim podrškama u 2022. godini i mjerama unaprijeđenja stanja u ovoj oblasti

Sve nabrojane tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene sa 21 glasom ZA, a nakon čega je ostala i posljednja tačka, Vijećnička pitanja i inicijative, čime je završena još jedna sjednica Gradskog vijeća Visoko.

Gradska uprava Visoko

povezani članci

POPULARNO