Održan sastanak Štaba akcije “Izbori 2018”

Danas, 05.10.2018. godine, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, ponovo je održan sastanak Štaba akcije “Izbori 2018”, čiji je osnovni zadatak planiranje, koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti, koje se poduzimaju u okviru usvojenog Plana obezbjeđenja predizbornih i izbornih aktivnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

U cilju stvaranja sigurnog ambijenta za sve građane i birače, službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su u proteklom periodu poduzeli niz mjera i aktivnosti, koje su se prvenstveno ogledale u intenziviranju operativnog rada na terenu, preventivnog djelovanja i prikupljanja saznanja i informacija na području Kantona, te povećanju broja patrolnih službi i obilazaka pozorno-patrolnih sektora.

U tom kontekstu, na područjima gradova i naseljenih mjesta, kroz pojačano prisustvo policijskih službenika na terenu, te poduzimanjem planiranih mjera, obezbjeđivano je i održavano povoljno stanje javnog reda i mira, omogućeno neometano odvijanje saobraćaja, bezbjedno kretanje građana i održavanje predizbornih skupova i manifestacija. Takođe je pojačan policijski nadzor nad određenim kategorijama lica, prvenstveno lica sklonih vršenju krivičnih djela, prekršaja, narušavanju javnog reda i mira, asocijalnih lica, maloljetnih delinkvenata i dr.

Imajući u vidu značaj predizbornih aktivnosti, kao i velikog broja javnih skupova i tribina koji su u proteklom periodu organizovani i održani na području našeg kantona, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je prilikom poduzimanja aktivnosti na obezbjeđenju istih, vanredno angažovala veliki broj policijskih službenika, te angažovala sva raspoloživa materijalno tehnička sredstva i opremu. Na dan održavanja izbora će takođe biti angažovane sve raspoložive policijske snage Uprave policije kao i materijalno tehnička sredstva i oprema.

Štab akcije “Izbori 2018”, od njegovog formiranja, u kontinuitetu pruža stručnu pomoć policijskim upravama, te svakodnevno vrši nadzor poduzetih aktivnosti i realiziranih mjera i zadataka, sa ciljem postizanja visokog stepena bezbjednosti na području našeg kantona za vrijeme održavanja predizbornih aktivnosti, a u vrijeme održavanja Općih izbora u Bosni i Hercegovini, dana 07.10.2018. godine, isti će u punom sastavu, neposredno na terenu, rukovoditi naznačenim aktivnostima i pratiti stanje bezbjednosti na području Kantona.

Na dan izbora poduzimat će se posebne mjere fizičkog, operativnog, saobraćajnog i KDZ obezbjeđenja, kao i druge planirane mjere i zadaci Uprave policije i njenih organizacionih jedinica, koje su definisane na osnovu izvršene bezbjednosne procjene. Službenici Odsjeka za kriminalističku tehniku i KDZ će izvršiti kontradiverzioni pregled prostorija svih glasačkih mjesta. Svako biračko mjesto će biti obezbjeđeno mjerama fizičkog obezbjeđenja a svaki transport izbornog materijala će biti pod policijskom pratnjom.

 Pozivamo građane da mirno i dostojanstveno obave svoju građansku dužnost, da se uzdrže od činjenja svih vidova nedoličnog i nedozvoljenog ponašanja, da poštuju izdate naredbe ovlaštenih službenih lica i na taj način doprinesu bezbjednom održavanju Općih izbora u Bosni i Hercegovini.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona takođe poziva građane da ukoliko raspolažu bilo kakvim bezbjednosno interesantnim informacijama, kao i informacijama o uočenim krivičnim djelima, prekršajima i drugim nezakonitim pojavama, da o tome odmah informišu nadležnu policijsku stanicu pozivom na broj 122 ili direktnim obraćanjem policijskim službenicima na terenu.

 Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje

povezani članci

Najnovije