Četvrtak, 29 Februara, 2024

Održan sastanak načelnika Kaknja, Vareša i gradonačenika Visokog

Misija OSCE-a u BiH, ured u Travniku, upriličila je sastanak u zgradi Općine Kakanj na temu očuvanja kulturno-historijskog nasljeđa.

Sastanak je imao za cilj da okupi načelnike Općina Kakanj i Vareš, i gradonačelnika Grada Visoko da sa svojim timovima pokrenu zajedničke aktivnosti na očuvanju i promociji kulturno-historijskih lokacija koje povezuju ova tri grada.

Sastanku je prisustvovao i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija, koji je također kroz učešće u diskusijama dao svoj doprinos pomenutoj tematici.

Na konstruktivnom sastanku dogovorena je zajednička saradnja, te nastavak rada u timovima koji treba da rezultira izradom vizije i misije koja će pomoći u revitalizaciji i promociji spomenika srednjovjekovne Bosne, kao što su Bobovac, Kraljeva Sutjeska, Stari grad Visoki i Mile.

Ovaj oblik saradnje između susjednih općina/gradova treba da poluči jačanje međusobnih veza, ali i kreiranje posebnog turističkog proizvoda koji je jedinstven i koji je po svojoj historijskoj važnosti od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu.

povezani članci

POPULARNO