Petak, 23 Februara, 2024

Održan radni sastanak s predstavnicima Sindikata radnika Ustanova kulture u ZDK

Ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Mirza Mušija, zajedno s pomoćnikom Marinkom Tokićem, održao je radni sastanak sa predstavnicima Sindikata radnika ustanova kulture Zeničko-dobojskog kantona, Đevadom Hadžićem i Elvirom Škiljom, a razgovarano je o mogućnostima poboljšanja materijalnog statusa uposlenika u 16 ustanova kulture koje se sufinanciraju iz Proračuna ZDK-a, putem Tekućeg transfera za ustanove kulture.

Na sastanku je usaglašen Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za ustanove kulture kojom je shodno Proračunu ZDK-a za 2024. godinu, za sve navedene ustanove predviđeno povećanje ukupnih sredstava za 10%, čime će za isti iznos biti povećane i plaće uposlenika.

Pored navedenog, zaključeno je da resorrno ministarstvo imenuje Radnu grupu za utvrđivanje udjela gradova i ppćina u rješavanju pitanja vezanih za finansiranje ustanova kulture.

Također je zaključeno da se tokom godine Rebalansom proračuna razmotri mogućnost dodatnog povećanja plaća uposlenika, koje su, unatoč povećanju i dalje među najnižim plaćama unutar Zeničko-dobojskog kantona.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

 

 

 

povezani članci

POPULARNO