Nedjelja, 23 Juna, 2024

Objavljen Javni poziv za projekte općina i gradova FBiH, osigurano 50 miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je objavila Javni poziv za podnošenje prijava za  finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Javni poziv objavljen je nakon što je Vlada Federacije BiH na sjednica održanoj 8. aprila ove godine donijela odluku kojom je utvrdila način raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu finansija u okviru “Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima” općinama i gradovima u iznosu od 50.000.000 KM.

Ova sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti provedene u jedinicama lokalne samouprave. Riječ je o projektima koji se odnose na putnu i komunalnu infrastrukturu, te objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave, te finansiranje drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti općina i gradova.

Opći cilj Javnog poziva je finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH radi poboljšanja kvalitete života, te proizvodne, socijalne i demografske revitalizacije lokalnih nivoa vlasti u Federaciji BiH.

Javnim pozivom propisani su opći i posebni kriteriji, način izbora projekata, objavljivanje rang listi korisnika, način realizacije doznačenih sredstava, te dostavljanje prijava na javni poziv.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave, osim onih koji do momenta zatvaranja javnog poziva nisu izvršili povrat neutrošenih/nenamjenski utrošenih sredstava dodijeljenih na osnovu Javnog poziva iz 2022. godine, a na temelju zahtjeva Federalnog ministarstva finansija kojim je upućen zahtjev za povrat sredstava na JRT Budžeta FBiH.

Apliciranje u okviru navedenih oblasti se može odnositi i na već započete projekte.

Prednost će imati projekti koji su visokog stepena zrelosti i prioritetni su za implementaciju u jedinicama lokalne samouprave, te direktno doprinose boljem kvalitetu života.

Javnim pozivom propisano je da jedan podnositelj može dostaviti više od jednog zahtjeva, a u tom slučaju se moraju predati odvojene aplikacione forme i dokumentacija uz svaku od njih.

Maksimalna vrijednost finansiranja u okviru ovog javnog poziva po svim projektima, zahtjevima i inicijativama za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do 2.000.000 KM. Izuzetno, u slučaju opravdane potrebe, moguća su odobravanja i većih iznosa, o čemu konačnu odluku donosi Vlada Federacije BiH.

Javni poziv je otvoren do 15.5.2024. godine, a objavljen je u dnevnim novinama, te na web stranici Vlade Federacije BiH (Vlada Federacije Bosne i Hercegovine | Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u FBiH (fbihvlada.gov.ba).

Vlada Federacije BiH će utvrditi konačne iznose sredstava koji će biti doznačeni pojedinim općinama i gradovima, kao i dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

RTV Visoko/Akta.ba

 

 

 

 

povezani članci

Najnovije