Obavijest o sistematskoj deratizaciji

Obavještavamo građane grada Visoko da će se u periodu od 20.05.2024. godine do 24.05.2024. godine provesti obavezna preventivna PROLJETNA sistematska deratizacija za objekte i javne površine iz nadležnosti Grada Visoko, a u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona, broj 11-33-8962-1/24  od  09.05.2024. godine.

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom na području grada u skladu sa Naredbom će biti obuhvaćene javne zelene površine, registrovane deponije smeća, zgrada gradske uprave sa pripadajućim  ispostavama  i  vanjskim  površinama,  sve javne ustanove u  nadležnosti grada.

Deratizacija će se izvoditi sa antikoagulantnim rodenticidima druge i treće skupine otrova visokog učinka.

Obaveznu preventivnu PROLJETNU sistematsku deratizaciju će za Grad Visoko izvršiti JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Gradska uprava Visoko

povezani članci

Najnovije