NOVI TAMPON, ASFALT I IVIČNJACI ZA ULICU MLADIH MUSLIMANA

Nakon završenih radova na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Mladih Muslimana, Grad Visoko putem Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke ove sedmice pokrenuo je projekat sanacije i asfaltiranja saobraćajnice.

U okviru ugovorenih radova planirana je zamjena tamponskog materijala i ugradnja ivičnjaka u kompletnoj ulici.

Kao najpovoljniji ponuđač za izvođenje navedenih radova odabrana je firma „Mušinbegović Gradnja“ d.o.o. Visoko, dok nadzor nad izvođenjem radova vrši firma „Bau Art“ d.o.o. Visoko.

Vrijednost radova je 68.219, 00 KM.

Sredstva za realizaciju projekta u cjelosti su obezbijeđena iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu.

Press Grada Visoko

povezani članci

Najnovije