Nedjelja, 16 Juna, 2024
spot_img

NOVI RASPORED PRIKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA PODRUČJE GRADA VISOKO – 2023/24. g

PONEDJELJAK

NASELJA: Naselje Luke, Čekrekčije, Gornje Moštre, Ravne, Paljika, Muhašinovići, Tušnjići, Grajani, Zagorice, Gorani, Buci, Goduša, Oštrac, Zbilje, Kralupi (zaseoci Holići i Dvor), Ramadanovci i Stuparići.

ULICE: Gornje Rosulje, Branilaca (Dom zdravlja Visoko – Dijaliza, Bios zgrada i Sportska dvorana Mladost), Hadžijina voda, Mladih muslimana, Zenička,  25. Aprila-Lovačka, Džemaludina Čauševića, Dahirovac, Donje Rosulje, Potina, Ulica VIII, Patriotske lige, Podkriž, Muderiza Bašića, Visočkih brigada (dio ulice od IGM-ih zgrada do ul. Ševulje), Carica, Gazi Husrev bega, Muhameda Hadžijahića, Muzaferijina, Husein bega Gradšćevića, Rešada Kadića, Vrančeva, Basamaci, Kožarska, Čerpići, Ciglanska (uz Regionalnu cestu R445 Visoko – naselje Moštre), Zeleni put, Mehmeda ef. Handžića, Ševulje, Mustafe Mujezinovića, Čekrekčije, Ulica IX, Ulica X, Aleja šehida Resula, Alije Izetbegovića, Čaršijska, Kakanjska (uz Regionalnu cestu R445 Visoko – naselje Lješevo), Industrijska zona Vitex, uz Regionalnu cestu R443 Visoko – Kiseljak i Mule Hodžića (ulica iznad JKP “Gradska groblja” d.o.o. Visoko). 

UTORAK

NASELJA: Varoško Polje, Prijeko, Gornje Prijeko, Čekrekčije, Mali Trnovci, Kovačići, Gornja Smršnica, Šačići, Donja Smršnica, Loznik, Tramošnjik, Uvorići, Gračanica, zaseok Podvod, Troholji, Mulići, Bosnići, Srhinje, Donje Topuzovo Polje – uske ulice, Ozrakovići, Vilajetovića – Tuk i Arnautovići.

ULICE: Alije Izetbegovića, Podvisoki I, Podvisoki II, Tabhanska, Ulica VII, Kralja Tvrtka, Mule Hodžića, Zelena pijaca, Moštrina, Čaršijska, Jevrejska, Perendina, Šahinovića, Čajengradska, Oruča, Varoška, Sarajevska, Bosne Srebrene, Franjevačka, Kakanjska, Željeznička, Kadije Uvejsa, Bulaklina i Bijela džamija.

SRIJEDA

NASELJA: Naselje Luke, Liješeva, Dobro Selo, Orašac, Veruša, Kološići, Radovlje, Maurovići, Hadžići, Tujlići, Kalići, Donje Moštre, Bradve, Kondžilo, Džindići, Paljike, zaseok Dubovi, Porječani, Gornja Seoča, Donja Seoča, Grab, zaseok Bare, Dobrinje, zaseok Lipa, zaseok Zilići, Buzići, Upovac, Vratnica, zaseok Oblaci, zaseok Skoparnovići, zaseok Haldija, Iskovići, Gornja Zimča, Donja Zimča, zaseok Podvanj, Muhašinovići i Donje Topuzovo Polje – šire ulice.

ULICE: Doktora Džananovića, Šadrvanska, Delahmetovića, Mehmeda Skopljaka, Čabaravdića, Hazima Dedića, Donja Mahala, Zečevića, Pinjagića, Bare, Burića, Njegovića, Islamovića, Hadži Hasanova, Branilaca (Dom zdravlja Visoko – Dijaliza), Potina, Ulica VIII, Patriotske lige, Aleja šehida Resula, Musala, Branilaca, Čaršijska, Alije Izetbegovića, Čekrečije i Donje Rosulje.

ČETVRTAK

NASELJA:  Muhašinovići, Dubrave, Šareni Hanovi, Bradve, Hlapčevići, Buzić Mahala, Radinovići, Okolišće, Dobrinje, Seoča, Buzići, Porječani, Podvinje, Piskavice, Gradina, Drum, zaseok Drum, zaseok Zagornica, zaseok Gaj, Gornji Porječani, Poklečići, Grđevac, Kula Banjer, Kalotići, Taukčići I Gornja Vratnica.

ULICE:  Alije Izetbegovića, Kralja Tvrtka i Čaršijska.

PETAK

NASELJA: Pertac, Novo Naselje, Naselje Luke, Klisa, Čekrekčije, Veliko Čajno, Malo Čajno, Podvinci, Šošnje, Dolovi, zaseok Selimovići, Bukovik, zaseok Lužnica, Srhinje, zaseok Tokmići, zaseok Javor, Zimča, Buzić Mahala, Kološići i Orašac.

ULICE: Musala, Sakića, Čekrekčije, Zečevića, Potina, Ulica VIII, Muftije Numanagića, Patriotske lige, Aleja šehida Resula, Ulica IX, Ulica X, Čaršijska, Alije Izetbegovića, Izeta Kurtalića, Visočkih brigada (od ul. Ševulje do ul. Križ), Branilaca (Dom zdravlja Visoko – Dijaliza),Križ, Rašidovića, Donje Rosulje, Džamijska, Sinanagića, Pašagića, Muderiza Bašića, Durmića,  Tjesnac, Ljetovik, Novobrdska, Šaćir ef. Sikirića, Iznad duvara, Potok, Špiljakova, Ferhatovića, Podvisoki, Ulica I i Novootvorena ulica Zečevića bašta.

JKP Visoko

povezani članci

Najnovije