NOVI JE DAN I VRI NOVA NAFAKA

Stvaranje neprestano traje. Svaki put kad čovjek nešto pomisli ili kad se prepusti dugotrajnijem, hroničnom načinu razmišljanja, nalazi se u procesu stvaranja.

Iz tih će se misli nešto očitovati. Ono što sada mislite stvara vaš budući život. Svoj život stvarate vlastitim mislima. Budući da uvijek razmišljate, uvijek i stvarate. Ono o čemu najviše razmišljate, ono na što se usredotočite, pojavit će se u obliku vašega života.

Poput svih prirodnih zakona i zakon privlačnosti posve je savršen. Vi stvarate vlastiti život. Što posijete, to ćete i žeti! Misli su sjeme, a žetva će ovisiti o sjemenu koje ste posijali. Ako se na nešto žalite, moćan zakon privlačnosti donijet će vam nove situacije na koje se možete žaliti.

Ako slušate nekoga dok se žali i ako se usredotočite na njegove riječi, suosjećajući s njime i povlađujući mu, u tome trenutku i u vlastiti život privlačite situacije na koje ćete se požaliti.

Zakon jednostavno odražava i vraća upravo ono na što se vaše misli usredotočuju. Ako zahvaljujući toj moćnoj spoznaji promijenite način razmišljanja, tada u potpunosti možete promijeniti svaku okolnost i svaki događaj u svojemu životu.

MICHAEL BERNARD BECKWITH

povezani članci

Najnovije