NOVA “ZELENA OSTRVA” U B. MAHALI

JKP “Visoko” u saradnji sa Općinom Visoko, nastavilo je realizaciju projekta postavljanja “zelenih ostrva” za komunalni otpad na lokalitetu Buzić Mahale. Trenutno se radi na 5 lokacija i zelena ostrva bi trebala uskoro biti kompletirana.

Riječ je o projektu s ciljem zaštite posuda za odlaganje komunalnog otpada, odnosno kontejnera, zaštite od životinja i zaštite od trećih korisnika, tj. onih koji nelegalno odlagaju komunalni otpad u kontejnere koji nisu predviđeni za te korisnike.

Nastavak realizacije projekta proširenja odvoza komunalnog otpada sa cijele teritorije općine Visoko je od općedruštvenog interesa za općinu, sve građane, te JKP koje vrši usluge odvoza komunalnog otpada.

povezani članci

Najnovije