NASTAVAK REALIZACIJE PROJEKTA SMIRIVANJA SAOBRAĆAJA

Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline Općine Visoko, nakon uspješno realizovane prve faze projekta „smirivanja saobraćaja“, koji je obuhvatio postavljanje ležećih policajaca na lokalitetima Šareni Hanovi i Debeli Nišan, pristupila je realizaciji druge faze projekta koji obuhvata postavljanje ležećih policajaca na sljedećim lokacijama:

–        Ul. Karavdića kod osnovne škole „Safet Beg Bašagić“

–        Stari put Ozrakovići,

–        Gornje Moštre

–        Kralupi

–        Uvorići – stari put prema Gračanici

–        Buci.

 Viber Image 1

GUMENI LEZECI SKR3

GUMENI LEZECI SKR12

Nakon provedenog postupka javne nabavke odabran je izvođač radova, firma „Buljan ceste“ d.o.o. Kreševo.

Projekat ugradnje gumenih ležećih policajaca nastavit će se u narednom periodu.

Press Općine Visoko

povezani članci

Najnovije