Na pomolu plastične saobraćajne dozvole u BiH

421

Vlasnici automobila u BiH uskoro bi papirne saobraćajne dozvole trebalo da zamijene novim, plastičnim, kao što su lične karte i vozačke dozvole.

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) nedavno je inicirala početak procesa izmjena i dopuna zakonskih okvira i propisa čiji je cilj zamjena trenutnih saobraćajnih dozvola plastičnim karticama sa čipom na kojem bi bili memorisani podaci o vlasniku automobila, karakteristikama vozila i ostalim detaljima koji se nalaze i u sadašnjim saobraćajnim dozvolama.

Uskoro bi trebalo da uslijedi sastanak predstavnika IDDEEA i Ministarstva transporta i komunikacija BiH kako bi se usaglasile potrebne izmjene zakona. Nakon toga na potezu je Savjet ministara BiH koji treba da usvoji izmjene zakona, što bi otvorilo put početku procesa zamjene saobraćajnih dozvola u BiH.

Nakon biometrijskih pasoša te elektronskih ličnih karata i vozačkih dozvola ovo bi bila nova stepenica u modernizaciji ličnih dokumenata državljana BiH, čime ne bi zaostajali za evropskim zemljama.

akta.ba