Petak, 21 Juna, 2024

Medžlis Islamske zajednice Visoko: Obavijest povodom Kurban bajrama

Dolazi  nam bajram, dan radosti i sreće koju dijelimo sa svojim najbližim i muslimanima cijelog svijeta. Dan u kome iskazujemo svoju zahvalnost Svevišnjem kroz izvršavanje obaveze klanja kurbana.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Nema Allahu dražeg djela kojeg čovjek može učiniti

na dan bajrama od puštanja krvi kurbana. Zaklana životinja će na sudnjem danu doći sa svojim rogovima, papcima i runom (dlakom). Kurbanska krv stigne do Allaha (bude primljena kod Allaha) prije nego što padne na zemlju. Zato se i vi radujte kurbanu.” (Ibn Madže i Tirmizi).

Svaki i najmanji dio kurbana ima svoju vrijednost, te sa njim treba adekvatno postupiti kako bi kurban ispunio svoju svrhu.

Kako u ovim toplim danima vodimo računa da kurbansko meso adekvatno zbrinemo da se nebi pokvarilo, i nedaj Bože konzumirajući isto došlo do neželjenih posljedica, isto tako ćemo se pobrinuti da se i kurbanska koža po uputstvima stručnih ljudi tretira da bi se iskoristila i da bi naša žrtva bila upotpunjena.

Stoga, kurbanska koža treba da bude pripremljena na sljedeći način:

  1. Svaka kurbanska koža (ovčija ili goveđa) treba da bude sačuvana od oštećenja, pravilno rasporena i prema uputstvu obrađena, sa odsječenim viškom (odsječene noge, glava i rep),
  2. Neiskoristive dijelove kurbana ne odlagati ih u posude za komunalni otpad, nego ih adekvatno zbrinuti u skladu sa vjerskim propisima, zakopati i na taj način spriječiti širenje neugodnih mirisa i zaraze.
  3. Kurbanska koža treba da je ispravno nasoljena po cijeloj površini, odnosno svakom njenom dijelu, i samo takva će biti primljena na našim sabirnim punktovima
  4. Kurbanska koža nesmije biti u vrečama ili drugoj ambalaži koja će izazvati potparavanje

Otkupljivači (kožare koje su sklopile ugovor o otkupu kože sa Rijasetom) nam neće primiti kože koje nisu pripremljene na način predstavljen ovim uputstvom te ćemo imati problem sa zbrinjavanjem takvih koža koje će se tretirati kao otpad animalnog porijekla, a njegovo odlaganje je izuzetno skupo na deponijama.

Pozivamo vas da i crijeva bravijih kurbana, adekvatno pripremljena, predate na sabirnim punktovima jer i njihova vrijednost nije zanemariva.

Meso,koža i crijeva našeg kurbana, tretirani po uputstvu, biti će sačuvani, a samim tim i vrijednost kurbana kao ibadetske žrtve će biti ako Bog da potpuna.

  • U svim džematima su ustaljeni sabirni punktovi za kurbanske kožice.
  • I ove godine Vas pozivamo da podržite akciju prikupljanja kurbanskog mesa od Vaših kurbana  za „Duje“ Doboj, prihvatni centar za zbrinjavanje i rehabilitaciju svih kategorija stanovništva u stanju socijalne  potrebe kojih  ima 440 korisnika . Punkt za prikupljanje kurbanskog mesa je u Medresi „Osman ef. Redžović“, od 900 do 1600sati prvi i drugi dan Bajrama.

Molimo Allaha, dž.š., da ukabuli naše kurbane te da nas  poživi u zdravlju i rahatluku.

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN !

Visoko, 20.08.2018. godine

povezani članci

Najnovije