Petak, 19 Aprila, 2024

LJETNJA MJERENJA NEGATIVNIH IONA, TEMPERATURE, PRITISKA I VLAGE U TUNELIMA RAVNE

Terenski geolog Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ dipl. ing. Mejra Kozlo redovno mjeri osnovne parametre u prahistorijskom Podzemnom labirintu Ravne. Na dan 26. jula 2018. vršena su mjerenja na dvanaest lokacija (kontrolna izvan tunela, jedna ispred ulaza, a ostalih deset na ključnim tačkama u tunelima).

Rezultati mjerenja pokazuju da je nivo vlage standardan (75-80%), temperatura u tunelima je 12-14 stepeni Celzijusa, a atmosferski pritisak 953. Vrijednosti negatinvih iona izvan tunela su na niskom nivou 500-600 negativnih iona po kubnom centimetru, a koncentracije pozitivnih iona su bile više (1200-1300 ion/cc), što nije dobro.

Međutim, kada se uđe u tunele Ravne, vrijednosti negativnih iona su znatno više. Nakon prvih dvadeset metara iznose 4200 ion/cc, da bi do jajolikog bloka porasle na 26.400 ion/cc. Na mjestima koja su najatraktivnija za posjetioce, kao što su megakeramički blok K-2, Ljekovita komora, blok K-5 i druga, vrijednosti su iznad 30.000 ion/cc što je gotovo deset puta više nego na Igmanu. Važno je napomenuti da su u većini slučajeva koncentracije negativnih iona iznad koncentracija pozitivnih iona, što omogućava slobodnim negativnim ionima da pročišćavaju atmosferu od prašine i ljudska tijela od mikroba.

Mjerenja su vršena instrumentom Air Ion Counter američkog proizvođača Alpha Lab Inc. Riječ je o novom insturmentu, koji je fabrički kalibriran prije sedmicu dana.

povezani članci

POPULARNO